Jaunumi
Paziņojums par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli

(Publicēts saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta (14) un (16) daļu.)

Līgatnes novada dome ir izdevusi maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli 2019. gadam personām, kuras nav deklarējušas dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojušas nodokļu administrācijai savu pasta adresi, sekojoši:

Maksāšanas paziņojuma

Nodokļa maksātāja

numurs

datums

vārds, uzvārds

dzimšanas datums

19-768

30.01.2019.

Saulius Kupčinskas

15.04.1967.

19-1745

05.02.2019.

Mārtiņš Makarovs

08.05.1986.

19-2063

06.02.2019.

Pēteris Rauza

29.09.1958.

 Nodokļa maksātāji maksāšanas paziņojumus var saņemt Līgatnē, Spriņģu ielā 4, 2. stāvā, kontaktpersona M. Zaperecka, tel.64174668.

2019-03-11