Jaunumi
Paziņojums par Līgatnes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Līgatnes  novada domes 2019. gada 25. jūlija sēdes lēmumu Nr. 8.5.§ laika posmā no 2019. gada 5. augusta līdz 2. septembrim (ieskaitot) tiek organizēta Līgatnes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana.  

 • Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka novada prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc aicinām novada uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides, novada nevalstisko organizāciju, kā arī citu nozaru pārstāvjus un interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm Jūsu pārstāvošajās jomās.
 • Ar Līgatnes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1. redakcijas drukātiem materiāliem laika posmā no 2019. gada 5. augusta līdz 2. septembrim (ieskaitot) pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 08:00 līdz 16:30, trešdienās no plkst. 08:00 līdz 18:30, varēs iepazīties:
  • Līgatnes novada domes ēkā Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, LV – 4110;
  • Līgatnes novada domes ēkā Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, LV – 4108.
 • Ar Līgatnes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1. redakcijas elektronisko versiju laika posmā no 2019. gada 5. augusta līdz 2. septembrim (ieskaitot) varēs iepazīties Līgatnes novada pašvaldības mājas lapā www.ligatne.lv.
 • Rakstiskus komentārus par Līgatnes novada attīstības programmas 2019. - 2025. gadam 1. redakciju laika posmā 2019. gada 5. augusta līdz 2. septembrim (ieskaitot) būs iespējams sniegt sekojošos veidos:
 • Līgatnes novada domē Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā un  Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā;
  • Sūtot pa pastu uz adresi: Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV – 4110;
  • Aizpildot priekšlikumu anketu Līgatnes novada domes ēkās;
  • Aizpildot elektronisku priekšlikumu anketu;
  • Sūtot priekšlikumus elektroniski uz e-pasta adresi: dace.gradovska@ligatne.lv.
 • Komentāru sniegšanai lūdzam izmantot priekšlikuma anketu, kas pieejama vietās, kur izvietoti attīstības programmas drukātie materiāli vai elektroniski izstrādāto priekšlikuma anketu.
 • Līgatnes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 21. augustā plkst. 17:00 Augšlīgatnes kultūras nama semināru telpā Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā.

Kontaktpersona: Dace Gradovska t. 64153118, 26339766, dace.gradovska@ligatne.lv

 

 

2019-08-05
Laika ziņas
Aptaujas