Jaunumi
PAZIŅOJUMS!

SIA „LĪGATNES NAMI” informē,  ka 2012.gada 30.jūlijā tika izsludināta iepirkuma procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta prasībām „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Gaujas ielā 23A, Līgatnē, Līgatnes novadā” ar identifikācijas Nr.SIA „LN”- 2012/3/ERAF.

Paredzamā kopējā līgumcena ir lielāka par LVL 10000 un mazāka par LVL 120000 (neieskaitot PVN).
Visi pretendenti var iesniegt piedāvājumus līdz 2012.gada 10.augustam.
Pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas, tiks publicēta informācija par projekta realizācijas norisi.
 
ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros 2011. gada 27 .maijā noslēgts Līgums Nr. L-DMS-11-0123 (identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/08/207) par projekta “Energoefrktivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Gaujas ielā 23A, Līgatnē, Līgatnes novadā” īstenošanu.
Projekta ietvaros tiks renovēta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Gaujas ielā 23A, Līgatnē, Līgatnes novadā.
Projekts tiek īstenots ar 50 % Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta finansējumu, kas sastāda LVL 61068,43. Kopējās plānotās projekta izmaksas – LVL 148990,51
 
Informāciju sagatavoja:
SIA “Līgatnes nami” iepirkumu speciāliste - lietvede Violeta Vikmane
30.07.2012.
2012-08-08
Laika ziņas
Aptaujas