Jaunumi
Paziņoti pašvaldības gada darbinieki; Sudraba bruņinieks – Lolitai Kokinai

Paziņoti pašvaldības gada darbinieki; Sudraba bruņinieks – Lolitai Kokinai

Tradicionāli valsts svētku mēnesī pateicību un atzinību saņem Cēsu novada pašvaldības iestāžu labākie darbinieki. Cēsu novada pašvaldības komisija ir izvērtējusi pieteiktos pašvaldības darbiniekus, sakot paldies par katru pieteikumu un labo darbu uzskaitījumu.

Augstāko apbalvojumu - atzinību un piespraudi “Sudraba buņinieks” saņem Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Lolita Kokina par pašaizliedzīgu, enerģijas pilnu darbu sabiedrības veselības aizsardzībā un izglītības nozares attīstībā Cēsu novadā. Lolita Kokina šogad darbojusies arī kā Cēsu novada Covid-19 vakcinācijas projekta vadītāja.

Atzinību par darbu veselības aizsardzībā saņem SIA “Cēsu klīnika” kolektīvs, kas teicami stājās pretī pandēmijas izaicinājumiem.

Pateicību par godprātīgu amata pienākumu izpildi saņem:

Cēsu novada centrālā administrācija

Rudīte Klāva

Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”

Vita Pleševnika

SIA “Vidzemes koncertzāle”

Dzintra Pūliņa

Cēsu 2.pamatskola

Vija Kroiča

Priekuļu vidusskola

Leonīda Tomaševska

Pašvaldības policija

Leonīds Rižakovs

Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”

Ligija Kalniņa

Pašvaldības policija

Guntars Mucenieks

Līvu pirmsskolas izglītības iestāde

Zenta Tregubenko

Cēsu pilsētas Sporta skola

Ilga Kalve

Līgatnes apvienības pārvalde

Dace Gradovska

Līgatnes apvienības pārvalde

Līvija Andersone

Cēsu Bērnu un jauniešu centrs

Eduards Ruicis

Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde

Daiga Ozoliņa

Priekuļu apvienības pārvalde

Aija Tīlena

Rāmuļu pamatskola

Dzintra Ceple

Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde

Margita Urbanoviča

Cēsu pilsētas Mākslas skola

Gatis Janševics

Cēsu Bērzaines pamatskola - attīstības centrs

Juris Diegs

Cēsu 1.pamatskola

Valda Mārtinsone

Cēsu Valsts ģimnāzija

Lauma Abramsone

Cēsu pilsētas pansionāts

Laila Ambaine

Cēsu Bērzaines pamatskola - attīstības centrs

Līga Ķilberte

Cēsu pilsētas SIA “VINDA”

Vija Šveice

Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļa

Iveta Gabrāne

Cēsu pilsētas Mākslas skola

Inese Vanadziņa

Priekuļu apvienības pārvalde

Mārīte Bērziņa

Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde

Agris Pūpols

Cēsu pilsētas Mākslas skola

Ieva Felca

Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde

Olita Rimša

Jaunpiebalgas vidusskola

Arnis Ratiņš

Cēsu novada bāriņtiesa

Aisma Smeile-Stalidzāne

 

Pateicību par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes attīstībā saņem:

Cēsu novada centrālā administrācija

Sigita Zvirbule

Vecpiebalgas pirmsskolas izglītības iestāde ''Mazputniņš''

Agita Šulca

Cēsu Centrālā bibliotēka

Ināra Elbrete

Priekuļu apvienības pārvaldes Sociālā dienests

Vineta Lapsele

E. Veidenbauma memoriālais muzejs "Kalāči"

Baiba Roze

Līgatnes tūrisma informācijas centrs

Dace Lielmane

Cēsu novada centrālā administrācija

Maija Kļimoviča

SIA Cēsu Olimpiskais centrs

Ilze Stieciņa

Cēsu Pilsētas vidusskola

Ingars Babahins

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola

Ieva Damroze

Jaunpiebalgas apvienības pārvalde

Lāsma Skutāne

 

2021-11-21