Jaunumi
Pedagogu konference šogad notika Līgatnē

Pedagogu augusta konferencē pulcējās vairāk nekā 250 pedagogi no Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadiem.

Konferences iesākumā tika apsveikti pašvaldību vadītāji, deputāti un teikti sirsnīgi pateicības vārdi par politiķu izpratni, ka, ieguldot šodien bērnos un jauniešos, tiek veidota stipra novada rītdiena.

Pēc tam skolotājus uzrunāja apvienotās izglītības pārvaldes vadītāja Dina Dombrovska, mudinot visus klātesošos būt nevis gaidītājiem, bet gan tiem, kuri darbojas, kuri nes pārmaiņas, kuri pārvietojas. 

Savukārt, lektors Rolands Ozols runāja par pārmaiņām globālā mērogā, kas nosaka arī nepieciešamību pēc pārmaiņām izglītības jomā, uzsverot, cik svarīga ir skolotāja personības nozīme šajos procesos.

Skolotāji saņēma gan Izglītības un zinātnes ministrijas, gan Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldes atzinības rakstus un, protams, daudz krāšņu ziedu, smaidu un laba vēlējumu.Tika sveikta arī jaunizveidotās Drabešu Jaunās pamatskolas direktore Kristīne Paisuma.

Muzikālo sveicienu skolotājiem sniedza Olga Rajecka, radot burvīgu un pozitīvu gaisotni mājīgajā Līgatnes kultūras nama zālē.

Konferences noslēgumā pedagogi pie kafijas tases pārrunāja gan vasaras notikumus, gan ieceres un apņemšanās jaunajā mācību gadā, kas jau pēc nedēļas būs klāt ar gladiolām, asterēm, bērnu čalām, vecāku un kolēģu smaidiem.

*      Laimīgu Jauno gadu! 

 

Diāna Briede,

Amatas novada pašvaldības

apvienotās izglītības pārvaldes

metodiķe

2017-08-29