Jaunumi
Pieteikumi Cēsu novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu amatiem

 

No 2021.gada 22.marta līdz 20.aprīlim tiek pieņemti pieteikumi uz jaunveidojamā Cēsu novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu amatiem 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanās. 

Pieteikumi tiek pieņemti:

1) nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi dome@cesis.lv;

2) pa pastu ,,Cēsu novada pašvaldības vēlēšanu komisijai'', Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

3) klātienē nogādājot tos personīgi Cēsu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Līgai Dzemido Rīgas  ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, 2.stāvā.

 

Prasības kandidātiem.

1) ) atbilstība Centrālās vēlēšanu komisijas Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcijas 6. punkta prasībām;

2) prasme rīkoties informācijas tehnoloģiju ierīcēm (datortehnika, viedierīces (viedtelefons))

 

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa pieejama šeit: https://www.cvk.lv/uploads/files/Iec_kom_kand_pieteikums_PV2021.pdf

 

Sīkāka informācija pieejama šeit: https://www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada-5-junija-velesanas

2021-03-17