Jaunumi
Pieturvietas zīmes Līgatnes novada skolēnu autobusa maršrutā

Skolēnu autobusa kustības organizācijas uzlabošanai Līgatnes novada pašvaldības skolēnu autobusa maršrutā tiks izvietotas īpašas pieturvietas zīmes (skat. attēlu) vietās, kur izglītojamie (skola/bērnudārzs) iekāpj skolēnu autobusā braucienam uz skolu/bērnudārzu vai arī izkāpj no autobusa atpakaļceļā no skolas. Ja jāšķērso ceļš vai iela, lai iekāptu/izkāptu no skolēnu autobusa, lūdzam ievērot ceļu satiksmes noteikumus.

Minētās zīmes tiks izvietotas pašvaldības noteiktās Skolēnu autobusa pieturvietās:

 1. Bajāri;
 2. Saulgrieži;
 3. Ošu iela;
 4. Gulbji;
 5. Upmaļi;
 6. Sporta iela 14;
 7. Pagrieziens uz "Jaunavotiņiem" pie Veclaicenes (Vidzemes) šosejas;
 8. Pagrieziens uz "Sauleskalnu" (Ķikutiem) pie Ķempju baznīcas;
 9. Ķempjos, pie "Straumēm", "Ābelēm" ( pie afišu dēļa);
 10. Pagrieziens uz "Ozolniekiem";
 11. Skaļupes;
 12. Ķempju - Cēsu ielas krustojums (atpakaļceļā no Skaļupēm);
 13. Skola, Strautu iela 4

* pieturzīme pie Upes ielas pagrieziena netiek uzstādīta, taču šajā vietā tiek nodrošināta skolēnu izkāpšana;
* papildus pieturzīme pie Ķempju pagrieziena Veclaicenes (Vidzemes) šosejas malā neuzstādām, jo tiek izmantota esoša valsts ceļu ierīkota autobusa pieturvieta.
* pieturzīme pie pirmsskolas izglītības iestādes Gaujas ielā 7 netiek uzstādīta, Taču šajā vietā tiek nodrošināta bērnudārza audzēkņu un vecāku izkāpšana.

 • no 12.pieturvietas "Ķempju - Cēsu ielas krustojums" (atpakaļcelā no Skaļupēm) virzienā uz skolu nepieciešamības gadījumā brauc 1.-6. klases skolēni.
2017-10-20