Jaunumi
Pirmsskolas vecuma bērnu izteiksmīgās runas konkurss “Pūcīte” visā Cēsu novadā

Pirmsskolas vecuma bērnu izteiksmīgās runas konkurss “Pūcīte” atgriežas, un tajā varēs piedalīties audzēkņi no visa Cēsu novada. Veiksmīgā un radošā gaisotnē tas jau 5 gadus radis mājvietu Līgatnē, līdz šim pulcējot mazos runātājus no Līgatnes un Amatas novada.

Šogad konkurss “Pūcīte” sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldi, pirmsskolas izglītības iestādēm/grupām laipni savā paspārnē sagaidīs visa plašā Cēsu novada pirmsskolas izglītības bērnus - mazos pūčulēnus, lai viņi rādītu savas prasmes skaisti un izteiksmīgi runāt.

Kā ierasts, konkursa 1.kārta norisināsies izglītības iestāžu grupiņās martā un aprīlī, savukārt maijā notiks konkursa 2.kārtā, kurā dalībnieki tiksies Līgatnē.

Konkursa nolikums tiks nosūtīts katrai pirmsskolas izglītības iestādei. Tālr.papildu informācijai: 26866855.

 

 

Dace Bērziņa

Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes

 izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

2022-04-01