Jaunumi
Precizēta sociālās uzņēmējdarbības atbalsta piešķiršana

Precizēti nosacījumi, lai saņemtu Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts atbalstu sociālajai uzņēmējdarbībai. To nosaka otrdien, 30. maijā, valdības sēdē pieņemtie “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3.pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi””. 

Grozījumi izstrādāti, lai precizētu sociālās uzņēmējdarbības īstenošanas nosacījumus, t.sk. atbalstāmo darbību izmaksu pozīcijas, atbilstoši pasākuma ietvaros izstrādātajai (piesaistot ārpakalpojuma sniedzēju) sociālo uzņēmumu pazīmju, atlases kritēriju piemērošanas metodikai un sociālo uzņēmumu atbalsta sniegšanas metodikai. Šādi plānots sociālo uzņēmējdarbību padarīt saistošu–arī finanšu atbalsta saņēmējiem. 

Noteikumos papildināti sociālās uzņēmējdarbības veicēju - biedrību, nodibinājumu un komersantu, un sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju - atlases kritēriji. Piemēram, iesnieguma iesniedzējamvismaz puse no iepriekšējā gada peļņas atlikuma ir jāizmanto sociālā mērķa sasniegšanai, ar darba līgumu jānodarbina noteikts cilvēku skaits, u.c. 

Tāpat precizēts sociālās uzņēmējdarbības veicējiem pieejamā finanšu atbalsta apmērs un intensitāte.  Turpmāk finanšu atbalstu piešķirs ilgtermiņa materiāliem un nemateriāliem ieguldījumiem, apgrozāmajiem līdzekļiem, apmācību un konsultāciju izdevumiem, kā arī nodarbināto atlīdzības izmaksām. Maksimālais pieļaujamais finanšu atbalsta apmērs ir – 200 000 eiro, bet minimālais – 5 000 eiro, kas atkarīgs no dalībnieku reģistrācijas ilguma Uzņēmumu reģistrā – ilgāk, vai mazāk nekā 12 mēneši.  

Precizēti arī sadarbības partnera akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija “Altum” pienākumi. “Altum” turpmāk izvērtēs pasākuma dalībnieku biznesa plānus un lems par finanšu atbalsta piešķiršanu, kā arī noteiks gadījumus, kad sadarbības partnerim nav jāatmaksā pasākuma dalībnieku neatbilstoši izlietotais finanšu atbalsts.

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

 

2017-05-30
Laika ziņas
Aptaujas