Jaunumi
Pretendentiem būs iespēja iesniegt pieteikumus Latvijas-Krievijas sadarbības programmā

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības padomes priekšsēdētājs Hardijs Vents ceturtdien, 24. novembrī, piedalījās Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam atklāšanas pasākumā Daugavpilī, kur notika arī partneru forums. Projektu īstenošanai programmas ietvaros būs pieejami 20 431 748 eiro.

Latvijas-Krievijas programma būs laba iespēja turpināt iepriekšējā periodā (2007. – 2013. gadā) kopīgi sākto darbu programmas teritorijas attīstībā. Programmas pamatteritorija ir Vidzemes un Latgales plānošanas reģioni Latvijā un Pleskavas apgabals Krievijā. Programmas piegulošās teritorijas ir Rīgas un Zemgales plānošanas reģioni Latvijā un Sanktpēterburga un Ļeņingradas apgabals Krievijā.

Programmas tematiskie virzieni:

-              Uzņēmējdarbības un mazo un vidējo uzņēmumu attīstība;

-              Vides aizsardzība, klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās;

-              Robežas pārvaldības un drošības, mobilitātes un migrācijas pārvaldības veicināšana.

Uz programmas finansējumu var pretendēt:

-              Valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru ministrijas un aģentūras)

-              No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un to izveidotās iestādes (piemēram, plānošanas reģioni, izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas)

-              Pašvaldības un to izveidotās iestādes

-              Pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības

-              Biedrības un nodibinājumi

Atklāšanas pasākumā un partneru forumā potenciālajiem projektu pieteikumu iesniedzējiem bija iespēja tikties ar organizācijām, kurām ir līdzīgas intereses, un iegūt praktisku informāciju par veiksmīgas sadarbības veidošanu. Plānots, ka programmas pirmais atklātais projektu konkurss tiks izsludināts nākamā gada pirmajā pusē.
 

Informāciju sagatavoja:

Jānis Rubulis

Vidzemes plānošanas reģiona

Sabiedrisko attiecību speciālists

E-pasts: janis.rubulis@vidzeme.lv

Tel.: +371 28735705

www.vidzeme.lv


Publicēts 2016. gada 25. novembrī

2016-11-25
Laika ziņas
Aptaujas