Jaunumi
Publicēts jauns skolu indekss, kas balstīts uz skolēnu skolēnu dalību starptautiskajā informātikas un algoritmiskās domāšanas konkursā Bebr[a]s 5.-12.klasei

Ziemeļvalstīs lielākā biznesa IT kompānija Visma ir publicējusi Latvijas vispārizglītojošo Skolu indeksu, kas veidots, balstoties uz skolēnu dalību starptautiskajā informātikas un algoritmiskās domāšanas konkursā Bebr[a]s 5.-12.klasei. Rezultāti liecina, ka reģionu skolas ir aktīvākas un iekļaujošākas skolēnu iesaistīšanā ārpusskolu aktivitātēs - no 481 skolas, kas piedalījās, 80% bija no reģioniem.

Visma aicina vecākus nevērtēt skolas tikai pēc olimpiāžu uzvarētāju skaita vai centralizēto eksāmenu rezulātiem. Olimpiāžu rezultāti nav tik svarīgi, cik svarīga ir skolu aktivitāte iesaistot bērnus konkursos un citos ārpusskolas pasākumos, kur ir vienlīdzīgas iespējas piedalīties visiem un rosināt interesi par IT un algoritmisko domāšanu.

Konkursa rezultāti liecina, ka reģionu skolas vairāk nekā Rīgas skolas iesaista savus skolēnus - 80% skolas bija tieši no reģioniem. Aktīvākais reģions bija Vidzemes reģions. Arī Skolu indeksa desmitniekā redzams, ka 9 no 10 ir reģionu, nevis Rīgas skolas. Kopumā Latvijā skolas aktīvi iesaistās - konkursā piedalījās 65% no visām skolām Latvijā. Jāatzīmē, ka sadalījums starp meitenēm un puišiem konkursā Latvijā ir ļoti līdzīgs visās vecuma grupās. Apmēram 47% no visiem dalībniekiem bija meitenes, bet 53% - puiši. 

Iespējamā misija direktors Kārlis Kravis:"Izvēloties skolu savam bērnam, vecākiem ir iespēja vadīties pēc citu ieteikumiem, skolas rezultātiem olimpiādēs vai eksāmenos. Tie ir subjektīvi rādītāji, kas var nedot skaidru vīziju, vai skolēni skolā piedzīvo izaugsmi savās prasmēs un zināšanās un vai skola veicina skolēna konkurētspēju pēc skolas absolvēšanas. Visma radītais Skolu indekss un skolu dalība citos konkursos būtu vēl viens papildus kritērijs, kas palīdzētu ieraudzīt skolas, kas iegulda skolēnos vairāk nekā standarta mācību process. Mēs aicinām novērtēt visu Skolu indeksā iekļuvušo skolu pūliņus attīstot bērnos loģisko un algoritmisko domāšanu, kā arī skolu dalību citās aktivitātēs ar skolotāju atbalstu. Tas būtu viens solis objektīvākā skolu novērtējumā, kas būtu papildināms ar visaptverošām aptaujām un citiem papildu risinājumiem".

Skolas jāvērtē pēc skolotāju individuāla darba ar visiem skolēniem - skolēnu iesaistīšana ārpusskolas konkursos

Šajā mācību gadā starptautiskajā konkursā Bebr[a]s piedalījās gandrīz 3 miljoni skolēnu no 56 valstīm visā pasaulē un tas ir viens no lielākajiem konkursiem Eiropā dalībnieku skaita ziņā. Visma Latvijā konkursu organizēja jau 3. reizi un tajā piedalījās 17 574 skolēnu. Konkursa dalībniekiem nav nepieciešamas specifiskas priekšzināšanas - piedalīšanās tajā bieži palīdz noticēt savām spējām padziļinātāk apgūt informātiku.

Konkursi no olimpiādēm un līdzīgām sacensībām atšķiras ar to, ka visiem ir vienlīdzīgas iespējas piedalīties, izaicināt sevi un atklāt savu spēju potenciālu. Konkursos arī pārbauda nevis to, cik daudz formulu kāds zina, bet cik attīstīta ir loģiskā, radošā vai matemātiskā domāšana.

Uzņēmuma Visma mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja Laura Brīvība-Dzenuška: “Ir pieņemts uzskatīt par labākajām skolām tās, kuru audzēkņiem ir labākie rezultāti olimpiādēs. Šīs skolas nereti arī saņem lielāku finansējumu, tomēr, investējot tikai izcilniekos, rodas apburtais loks - visiem skolēniem netiek dotas vienlīdzīgas iespējas pārbaudīt sevi un attīstīt savas vērtības apziņu. Mūsu Latvijā ir pārāk maz, lai varētu atstāt neievērotus tos, kas nav izvirzīti uzmirdzēšanai olimpiādēs. Tāpēc mēs nolēmām izveidot alternatīvu Skolu indeksu. Tajā skolas saranžētas nevis pēc audzēkņu sasniegumiem, bet pēc bērnu skaita, ko skola pieteikusi konkursā Bebr[a]s, jo labai skolai ir jāpalīdz attīstīt katra bērna spējas. Tāpēc Visma aicina vecākus un oficiālo Skolu indeksu veidotājus pievērst uzmanību tam, cik lielā mērā skolas mudina ikvienu bērnu izaicināt sevi, piedaloties Bebr[a]s un tam līdzīgos konkursos”.

Starptautiskajā konkursā Bebr[a]s piedalās gandrīz 3 miljoni skolēnu no 56 valstīm un tas ir viens no lielākajiem konkursiem Eiropā dalībnieku skaita ziņā. Lai piedalītos, dalībniekiem nav nepieciešamas specifiskas priekšzināšanas, taču piedalīšanās tajā bieži palīdz noticēt savām spējām, padziļinātāk apgūt informātiku, ieinteresēties par nākotnes profesijām.

Visma Skolu indekss

Latvijā no 744 skolām, pērnajā rudenī, 481 skola jeb 65% visu skolu Latvijā piedalījās starptautiskajā informātikas un algoritmiskās domāšanas konkursā Bebr[a]s 5.-12.klašu grupās. Kopumā konkursā piedalījās 17 tūkstoši 574 skolēni. Zemāk apkopots saraksts ar 100 aktīvākajām skolām un to, cik procenti no visiem skolēniem, kas varēja piedalīties no skolas, piedalījās. Pārskatāmībai starp reģionu un Rīgas skolām, Rīgas skolas nav pieskaitītas Rīgas reģionam, kur ietilpst Jūrmalas, Siguldas un citu pilsētu skolas.

Nr. p.k.

Izglītības iestādes nosaukums

Reģions

Cik piedalījās Bebr[a]s?

Cik % no skolas piedalījās?

1

Ata Kronvalda Durbes pamatskola

Kurzemes reģions

73

93.59%

2

Virgas pamatskola

Kurzemes reģions

29

93.55%

3

RTU Inženierzinātņu vidusskola

Rīga

65

90.28%

4

Jūrmalas sākumskola "Atvase"

Rīgas reģions, Jūrmala

101

90.18%

5

Cēsu 1. pamatskola

Vidzemes reģions

157

89.20%

6

Jūrmalas Alternatīvā skola

Rīgas reģions, Jūrmala

82

89.13%

7

Privātā pamatskola "Gaismas tilts 97"

Rīgas reģions

47

87.04%

8

Limbažu sākumskola

Rīgas reģions

111

79.29%

9

Mērsraga vidusskola

Kurzemes reģions

79

76.70%

10

Silenes pamatskola

Latgales reģions

23

76.67%

11

Ventspils 1. pamatskola

Kurzemes reģions, Ventspils

148

74.37%

12

Rīgas 25. vidusskola

Rīga

361

73.82%

13

Ventspils 4. vidusskola

Kurzemes reģions, Ventspils

349

73.47%

14

Riebiņu vidusskola

Latgales reģions

83

69.75%

15

Līgatnes Novada vidusskola

Vidzemes reģions

58

68.24%

16

Cēres pamatskola

Rīgas reģions

27

67.50%

17

Rīgas Hanzas vidusskola

Rīga

423

67.14%

18

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola

Kurzemes reģions

262

66.50%

19

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola

Latgales reģions, Rēzekne

62

65.96%

20

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Latgales reģions

121

65.41%

21

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola

Zemgales reģions

176

64.71%

22

Rīgas 22. vidusskola

Rīga

274

64.47%

23

Mārupes pamatskola

Rīgas reģions

126

64.29%

24

Saldus vidusskola

Kurzemes reģions

233

64.19%

25

Rugāju novada vidusskola

Latgales reģions

74

60.66%

26

Kārsavas vidusskola

Latgales reģions

100

59.88%

27

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola

Vidzemes reģions

25

59.52%

28

Valmieras sākumskola

Vidzemes reģions, Valmiera

103

57.22%

29

Ogres Valsts ģimnāzija

Rīgas reģions

262

57.21%

30

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola

Zemgales reģions

24

57.14%

31

Gulbenes sākumskola

Vidzemes reģions

60

56.07%

32

Tumes vidusskola

Rīgas reģions

49

55.68%

33

Vaiņodes vidusskola

Kurzemes reģions

86

54.78%

34

Seces pagasta pamatskola

Zemgales reģions

24

54.55%

35

Aizkraukles Novada vidusskola

Zemgales reģions

304

54.09%

36

Friča Brīvzemnieka pamatskola

Rīga

67

54.03%

37

Rīgas Lietuviešu vidusskola

Rīga

126

53.85%

38

Siguldas Valsts ģimnāzija

Rīgas reģions

268

53.49%

39

Trikātas pamatskola

Vidzemes reģions

18

52.94%

40

Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola

Kurzemes reģions

164

52.56%

41

Rīgas 13. vidusskola

Rīga

217

52.42%

42

Salas vidusskola

Zemgales reģions

87

51.79%

43

Majoru vidusskola

Rīgas reģions, Jūrmala

133

51.75%

44

Kandavas novada Zantes pamatskola

Rīgas reģions

25

51.02%

45

Mazsalacas vidusskola

Vidzemes reģions

76

51.01%

46

Cēsu Valsts ģimnāzija

Vidzemes reģions

193

50.66%

47

Iecavas vidusskola

Zemgales reģions

224

50.56%

48

Dekšāru pamatskola

Latgales reģions

20

50.00%

49

Stalbes vidusskola

Vidzemes reģions

32

50.00%

50

Valmieras Pārgaujas sākumskola

Vidzemes reģions, Valmiera

112

50.00%

51

Rūjienas vidusskola

Vidzemes reģions

141

49.82%

52

Ķeguma komercnovirziena vidusskola

Rīgas reģions

88

49.16%

53

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

Kurzemes reģions

21

48.84%

54

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola

Kurzemes reģions

29

48.33%

55

Krāslavas pamatskola

Latgales reģions

94

48.21%

56

Matīšu pamatskola

Vidzemes reģions

24

48.00%

57

Privātā vidusskola "RIMS"

Rīga

20

47.62%

58

Laurenču sākumskola

Rīgas reģions

52

46.85%

59

Pāles pamatskola

Rīgas reģions

22

46.81%

60

Pūņu pamatskola

Kurzemes reģions

21

45.65%

61

Lielvārdes pamatskola

Rīgas reģions

74

45.40%

62

Alūksnes novada vidusskola

Vidzemes reģions

82

44.32%

63

Gulbenes Novada Valsts ģimnāzija

Vidzemes reģions

84

43.98%

64

Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu pamatskola

Kurzemes reģions

10

43.48%

65

Madonas pilsētas vidusskola

Vidzemes reģions

250

43.40%

66

Cēsu Pilsētas vidusskola

Vidzemes reģions

198

42.49%

67

Lēdmanes pamatskola

Rīgas reģions

28

42.42%

68

Limbažu Novada ģimnāzija

Rīgas reģions

118

42.29%

69

Liepājas Centra sākumskola

Kurzemes reģions, Liepāja

76

42.22%

70

Vaivaru pamatskola

Rīgas reģions, Jūrmala

37

42.05%

71

Siguldas pilsētas vidusskola

Rīgas reģions

166

42.03%

72

Lazdonas pamatskola

Vidzemes reģions

18

41.86%

73

Priekuļu vidusskola

Vidzemes reģions

111

40.66%

74

Salgales pamatskola

Zemgales reģions

17

40.48%

75

Engures vidusskola

Rīgas reģions

61

40.40%

76

Valmieras Pārgaujas ģimnāzija

Vidzemes reģions, Valmiera

230

40.14%

77

Dignājas pamatskola

Zemgales reģions

10

40.00%

78

Liepājas Katoļu pamatskola

Kurzemes reģions, Liepāja

30

40.00%

79

Tukuma Raiņa ģimnāzija

Rīgas reģions

119

39.67%

80

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

Zemgales reģions, Jelgava

191

39.06%

81

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija

Vidzemes reģions

87

38.67%

82

Valmieras Valsts ģimnāzija

Vidzemes reģions, Valmiera

147

38.18%

83

Blīdenes pamatskola

Kurzemes reģions

22

37.93%

84

Madonas Valsts ģimnāzija

Vidzemes reģions

100

37.74%

85

Alojas Ausekļa vidusskola

Rīgas reģions

58

37.42%

86

Vecpiebalgas vidusskola

Vidzemes reģions

56

37.09%

87

Pāvilostas vidusskola

Kurzemes reģions

25

36.76%

88

Daugmales pamatskola

Rīgas reģions

30

36.59%

89

Staiceles pamatskola

Rīgas reģions

27

36.49%

90

Valdemārpils vidusskola

Kurzemes reģions

63

35.39%

91

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola

Kurzemes reģions, Liepāja

248

35.28%

92

Saldus novada pašvaldības Lutriņu pamatskola

Kurzemes reģions

14

34.15%

93

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Vidzemes reģions

99

33.79%

94

Ulbrokas vidusskola

Rīgas reģions

165

33.74%

95

Rīgas 49. vidusskola

Rīga

214

33.59%

96

Aglonas Katoļu ģimnāzija

Latgales reģions

7

33.33%

97

Dobeles 1. vidusskola

Zemgales reģions

156

33.33%

98

Rīgas Juglas vidusskola

Rīga

265

33.13%

99

Turlavas pamatskola

Kurzemes reģions

13

32.50%

100

Liezēres pamatskola

Vidzemes reģions

12

31.58%

 

Par VISMA 

Visma ir vadošais Ziemeļvalstu biznesa IT uzņēmums, kas piedāvā IT risinājumus 900 000 klientiem 9 valstīs, nodarbinot vairāk nekā 8500 cilvēkus. Visma Group apgrozījums 2018. gadā pārsniedza 1.16 miljardus eiro. Latvijā Visma ir tirgus līderis lokālo ERP risinājumu jomā. Ar kompānijas radīto IT risinājumu palīdzību darbību efektivizē LR ministrijas, pašvaldības, valsts iestādes, slimnīcas, kā arī daudzi lieli, vidēji un pat nelieli uzņēmumi. Visma uzņēmumos Latvijā tiek nodarbināti vairāk nekā 300 cilvēku: programmētāji, projektu vadītāji, analītiķi, konsultanti un citi.

 

Papildu informācija:

Kristīne Tarvida

E-pasts: kristine@lejinasleiers.lv

Tālrunis: 26382366

 

 

 

2019-05-28