Jaunumi
Publiskajai apspriešanai tiek nodots Līgatnes novada Jaunatnes politikas stratēģijas projekts

 

             Attēlu rezultāti vaicājumam “līgatnes novada ģerbonis”                Attēlu rezultāti vaicājumam “erasmus plus”

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā", kas izdoti saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11. panta piekto daļu, publiskajai apspriešanai tiek nodots vidēja termiņa plānošanas dokuments 2019. – 2023. gadam "Līgatnes novada Jaunatnes politikas stratēģijas projekts", kas  izstrādāts Eiropas Savienības programmas "ERASMUS+: Jaunatne darbībā" 3. pamatdarbības "Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās" sadaļā apstiprinātā projekta "Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde" Nr. 2016-1-LV02-KA347-001061 ietvaros.

Dokuments nosaka Līgatnes novada darba ar jaunatni attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus stratēģijā definēto mērķu sasniegšanai.

Ieteikumus un komentārus lūdzam iesniegt elektroniski: dace.berzina@ligatne.lv - līdz 25. jūnijam.

Līgatnes novada pašvaldība būs pateicīga par Jūsu iesaisti plānošanas dokumenta izstrādē, jo novada nākotni veidojam visi kopā.

Līgatnes novada Jaunatnes politikas stratēģijas projekts

 

Līgatnes novada domes

izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

Dace Bērziņa

 

2018-06-29