Jaunumi
Pusi no pašvaldību piemaksām sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas aprūpē Covid-19 skartos un to kontaktpersonas, apmaksās valsts

 Saeima 11. decembrī atbalstīja Labklājības ministrijas iesniegtos grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, kas dod tiesības pašvaldībām un valstij piemaksāt līdz 50% no mēnešalgas Covid-19 skarto un to kontaktpersonu klientu aprūpē iesaistītajiem darbiniekiem, kuri strādā ne tikai pašvaldību un valsts dibinātajās institūcijās, bet arī līgumiestādēs, ar kurām pašvaldībām vai valstij noslēgti līgumi par pakalpojumu sniegšanu.  

No minētajām piemaksām iztērētās naudas pašvaldībām ir tiesības saņemt atpakaļ finansējumu 50% apmērā no valsts budžeta programmas ‘’Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem’’ , par laika periodu no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 30. jūnijam. 

Likuma grozījumi vēl jāparaksta Valsts prezidentam. Labklājības ministrija šobrīd strādā pie metodikas sagatavošanas, lai pašvaldībām būtu precīzi zināms – kāda informācija, kad un kur ir jāiesniedz, par finansējuma uzskaites, atskaites un kontroles principiem, kā arī citiem organizatoriskiem jautājumiem. Sagatavotā metodika tiks nosūtīta visām pašvaldībām, kā arī ievietota ministrijas mājas lapā. 

Aprūpē iesaistītā personāla motivācija ir ļoti svarīga, jo aptuveni 70% sociālās aprūpes centru (SAC) klientu ir būtiski vai pilnībā atkarīgi no aprūpētāju palīdzības, aptuveni 40% no SAC klientiem ir personas ar demenci, kurām  nepieciešama pastiprināta uzraudzība. Tāpēc šo sociālo pakalpojumu sniedzēju darbinieki – aprūpētāji, sociālie aprūpētāji, medmāsas un sociālie darbinieki ikdienā ir iesaistīti Covid-19 inficēšanās seku likvidēšanā. Bez tam bieži viņiem nākas strādāt ar Covid–19 pozitīviem klientiem vai kontaktpersonām un tāpēc ir pakļauti paaugstinātam riskam inficēties.  

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

 

2020-12-23