Jaunumi
RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā iespēja jauniešiem bez maksas apgūt profesionālās izglītības programmu "Bērnu aprūpe" un iegūt kvalifikāciju - "Auklis".
RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža ar Eiropas Sociālo Fonda atbalstu piedāvā jauniešiem vecumā no 18 - 29 gadiem mācīties profesionālās izglītības programmā "Bērnu aprūpe" un iegūt kvalifikāciju - "Auklis".
 
Jauniešiem tiek piedāvātas 16 budžeta vietas, un tiek uzņemti audzēkņi vecumā no 18 līdz 29 gadiem pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības iegūšanas, kuri nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos.

Dokumentu pieņemšana programmā "Bērnu aprūpe" notiek no 2016. gada 1. jūlija līdz 29. jūlijam.


Publicēts 2016. gada 9. jūnijā
2016-06-09