Jaunumi
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi no 2021. gada janvāra būs augstāki

Saistībā ar DRN likmes izmaiņām nākamgad sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi pieaugs

Pieaugot dabas resursu nodokļu (DRN) likmei, sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi no 2021. gada janvāra būs augstāki. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi tarifu piemērošanas kārtību 10 atkritumu poligonu apsaimniekotājiem saistībā ar DRN likmju izmaiņām. Atbilstoši tai komersantiem noteikti jauni tarifi periodam no 2021. gada līdz 2023. gadam.

Šogad DRN likme, ko komersanti piemērojuši sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifos, ir 50 EUR/t. Saskaņā ar šī gada novembrī Saeimas apstiprinātajām izmaiņām DRN likumā, DRN likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos turpmākajos gados būs šādas:

No 2021.gada 1.janvāra DRN likme – 65 EUR/t

No 2022.gada 1.janvāra DRN likme – 80 EUR/t

No 2023.gada 1.janvāra DRN likme – 95 EUR/t.

Tas nozīmē, ka DRN likmju izmaiņu rezultātā katru gadu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi pieaugs. Plašāka informācija pieejama SPRK mājaslapā. Apkopojums par izmaiņām SPRK apstiprinātajos tarifos saistībā ar DRN likmes pieaugumu no 2021.gada skatāmi tabulā.

“Tarifa pieaugums ir paredzams turpmākos trīs gadus, jo būtiski pieaug DRN likmes, tāpēc aicinām arvien aktīvāk šķirot sadzīves atkritumus. Šķirojot tos, mēs varam samazināt atkritumu apsaimniekošanas maksu. Kā? Pirmkārt, samazinās nešķiroto atkritumu daudzums, kas tiek nogādāts uz atkritumu poligonu apglabāšanai. Tieši par apglabājamo atkritumu daudzumu tiek maksāts sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs, kas pieaug DRN likmes dēļ. Otrkārt, vienlaikus varam atšķirot kvalitatīvu otrreizējo materiālu, kas ir derīgs turpmākai pārstrādei un atkārtotai izmantošanai,” norāda SPRK Ūdenssaimniecības un atkritumu apglabāšanas pakalpojumu departamenta direktora pienākumu izpildītājs Aigars Mežals.

Vēršam uzmanību, ka SPRK apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, un tā ir tikai viena daļa no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, ko par atkritumiem maksā iedzīvotāji. Pārējās atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļas apstiprina pašvaldības. Tā ir maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, nogādāšanu uz atkritumu poligonu, šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu un citām darbībām, kas jāveic pašvaldībai, lai samazinātu to atkritumu daudzumu, kas tiek aizvests apglabāšanai uz atkritumu poligonu – atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.

! Par jautājumiem saistībā ar atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām aicinām vērsties pie sava atkritumu apsaimniekotāja vai savā pašvaldībā, kura ir izvēlējusies minēto atkritumu apsaimniekotāju savā administratīvajā teritorijā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir institucionāli un funkcionāli neatkarīgs, pilntiesīgs, autonoms publisko tiesību subjekts, kas realizē sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un regulējamo nozaru normatīvajiem aktiem. SPRK patstāvīgi pilda tam ar likumu nodotās funkcijas un savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

 

Papildu informācijai:

Baiba Jakobsone,

Sabiedrisko attiecību vadītāja

baiba.jakobsone@sprk.gov.lv

+371 26331188

www.sprk.gov.lv

 

 

 
2020-12-18
Laika ziņas
Aptaujas