Jaunumi
Sarmīte Feldmane: Pēc spēka uz "Spēkavotu", laikraksts "Druva", 09.02.2012.

Autors: Sarmīte Feldmane
Datums: 09.02.2012
Izdevums: Druva
Rubrika: Līgatnes pagasts
""Spēkavots" ir senioru klubiņš, kurā kopā nāk tie, kuri grib parādīt lojalitāti saviem gadiem," saka klubiņa vadītāja Rasma Johansone. Klubiņš apvieno 25 līgatniešus, kuri tikko sasnieguši pensijas vecumu, un tos, kam plecos vairāk nekā astoņi gadu desmiti.
"Lai nebūtu jāskatās kaimiņu logos un vasarā vienam jāsēž uz soliņa un jāpēta, ko kaimiņu kaķis dara, jānāk uz klubiņu. Te kopā sanāk jauki cilvēki, kuri paši darbojas un rosina citus," stāsta Rasma, vairākkārt uzsverot, ka "Spēkavotā" aizmirstas visas kaites un kreņķi.
Viņi satiekas vienreiz mēnesī, allaž ir kāda interesanta saruna ar uzaicinātu viesi, kopā dziedāšana, pilsētas jaunumu apspriešana kopā ar novada vadītāju, deputātiem. Bibliotekāre iepazīstina ar jaunākajām grāmatām. Jubileju reizēs par pārsteigumiem gādā Aina Šleicere, kura sacer uzvedumus ar dziesmām, dzeju. "Mums bijis gan balets, gan opera, gan esam trenējušas atmiņu, atceroties tautas dziesmas," pastāsta Maija Briede.
Daudziem atmiņā izstāde - degustācija ar pašu sagatavotajiem ziemas krājumiem, pensionārus priecējuši bērnudārza bērni ar koncertu,kopā svinēta Mārtiņdiena.Jauki nosvinēta 80 gadu jubileja Jānim Zicmanim. Viņš ļoti labi atceras notikumus Līgatnē dažādos pasākumos labprāt stāsta gan par kara laiku, pēckara gadiem. Novadā kopā atzīmēti senioru sporta svētki. Katru gadu februārī tiek svinēta "Spēkavota" dzimšanas diena. Šogad jau vienpadsmitā.Biedrību savulaik nodibināja Valda un Ilmārs Norīši. Viņi bija tie, kuri parādīja avotu, no kura var smelt un smelt.
"Ne reizi vien no kaimiņienēm dzirdēju, ka bijušas klubiņā un cik tur jauki. Reiz nenocietos un ieminējos, ka arī gribu, un prasīju, vai drīkstu. Tad uzzināju, ka esot gaidīts ikviens,tā arī atnācu," atceras Anita Zazerina.Viņa atzīst, ka satikšanās reizi mēnesī ir iemesls sapucēties, aizmirst kaites,būt labā garastāvoklī. Uz tikšanos "Spēkavotā" brauc arī ieriķietes Ilze Jirgensone, Maija Ratniece un Lidija Valdmane. Viņas savulaik strādājušas Līgatnē, un saite ar savējiem netiek sarauta.
"Regulāri braucam ciemos pie citiem pensionāru klubiņiem. Ko vēl labāku var aizvest ciemkukulī par dziesmu! Esam bijuši Raunā, Jaunpiebalgā, Līgatnes pagastā. Lai nekristu kaunā ar dziedāšanu, izveidojām senioru ansambli "Spēkavots". Tagad tas jau darbojas kultūras namā. No septiņām dziedātājām četras ir klubiņa dalībnieces,"stāsta Maija Briede. Var vien piebilst, ka līgatniešu kolektīvs skatē atzīts par labāko Latvijā.
"Pašvaldība mūs atbalsta. Vienmēr ir telpas, kur satikties. Gadā vienai ekskursijai tiek piešķirta nauda, tajā piedalīties aicināts ikviens pilsētas pensionārs," pastāsta Rasma Johansone.
"Spēkavota" dalībnieki aktīvi iesaistās arī citu organizāciju projektu pasākumos gan dienas centrā "Saulespuķe", gan amatnieku centrā.
Rasma dzimtajā pilsētā atgriezās pirms pieciem gadiem. Viņa atzīst,ir ļoti priecīga, ka to izdarījusi. "Jūtos kā paradīzē, un te pagājusi bērnība, jaunība". Rasmas aizraušanās ir rokdarbi un dārzs.
Anitai aizraušanos netrūkst. Viņa pērļo, tapo un māca to citiem, arī vāra ziepes un savus darinājumus piedāvā tūristiem.Par Maiju Briedi gan savējie, gan tie, kuri viņu pazīst mazāk, saka -dvēseles cilvēks. Maiju gaida gan veci cilvēki, kuri grib vienkārši parunāties, gan viņa izpalīdz, ja savējiem jāpaauklē mazulis. Vasarā līgatniete vāc zāļu tējas un labprāt tās dāvina tiem, kam neatliek laika savākt veselībai noderīgo. Maija klubiņā ir grāmatvede un reizē arī pieraksta klubiņa vēsturi.

2012-02-09
Laika ziņas
Aptaujas