Jaunumi
SIA “Līgatnes komunālserviss” aprēķinājuši rēķinu piegādes izmaksas mājām bez dzīvokļu pārvaldnieka

Lai nodrošinātu tiešos norēķinus daudzdzīvokļu māju bez namu pārvaldnieka iedzīvotājiem:

Skolas ielā

6

Skolas ielā

9

Ošu ielā

1

Ošu ielā

3

Ošu ielā

11

Ošu ielā

13

Ošu ielā

15

Ošu ielā

17

Ošu ielā

19

Nītaures ielā

7

Andricēnos  


kas ir darbietilpīgs papildu pakalpojums un tā izmaksas nav iekļautas ūdensapgādes un kanalizācijas tarifā, SIA “Līgatnes komunālserviss” veica aprēķinus, apzinot nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu, darbinieku skaitu un citus resursus, lai nodrošinātu šo pakalpojumu.

Viena tiešā rēķina-aprēķina sagatavošana SIA “Līgatnes komunālserviss” izmaksā 0.90 EUR (bez PVN).

Ja rēķina-aprēķina piegāde tiks nodrošināta pa pastu, rēķina izmaksas palielināsies atbilstoši aktuālajiem pasta izdevumiem. 

Ar 2021. gada 1. janvāri šo māju iedzīvotājiem papildus tekošajam ūdenspatēriņa rēķinam tiks piestādītas sekojošas tiešo norēķinu rēķina sagatavošanas izmaksas:

  • par rēķina piestādīšanu e-pastā:  1,09 Eur (ar PVN);
  • par rēķina piestādīšanu vēstulē (ar VAS “Latvijas Pasts”):  2,64 Eur (ar PVN).

Rēķini tiks piestādīti 2021. gada februārī un jāapmaksā līdz 2021. gada 28. februārim.

Rēķina-aprēķina apkalpošanas izmaksas var tikt koriģētas atbilstoši faktiskajām izmaksām.

Lai samazinātu šīs izmaksas, daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem jāvienojas par namu pārvaldnieka vai mājas vecākā izvēli, kurš turpmāk veic mājas kopējā ūdens uzskaites mēraparāta uzrādītā patēriņa apjoma sadalījumu starp dzīvokļu īpašniekiem un maksājumu saņemšanu no šiem patērētājiem, tālāk norēķinoties ar vienu maksājumu ar SIA “Līgatnes komunālserviss”.

 

2020-12-28
Laika ziņas
Aptaujas