Jaunumi
Skaidrīte Kaldupe

 

Skaidrīte Kaldupe (1922 - 2013)

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

 

Vislabāk pēckara skolu Līgatnē, kad mazā Skolaskalna skola kļuva par mazu, bet jaunā, plašā vidusskola vēl nebija uzcelta, raksturo dzejniece, toreiz Līgatnes skolas skolotāja Skaidrīte Kaldupe: „Visvairāk puķu un košumkrūmu zied pie mazajām lauku un mazpilsētu skolām, kur direktores ir sievietes. Šis novērojums manī dzīvo jau senis.

 Es kāpju augšā kalnā, kura virsotnē atrodas veca, garena koka celtne. Tā izskatās, it kā būtu kalnam piekļāvusies, vēlēdamās ieklausīties dziļumos, tad mēģinājusi piecelties, bet sapinusies balto flokšu, asteru un daļēji jau pārziedējušo gladiolu ceros. Šī rudā ēka ir Līgatnes papīrfabrikas ciemata topošā vidusskola. Nav vēl visu vidusskolas klašu, tāpēc skaitās – topošā. Es būšu tur latviešu valodas un literatūras skolotāja. Ar direktori Ēriku Buņķi viss jau norunāts.

 Klasēs ir maz skolēnu. Skolotājiem viegli strādāt. Sacerējumu burtnīcu kaudzītes nelielas, es katra skolēna darbam varu uzrakstīt garu novērtējumu. Latviešu valodā un literatūrā nav neviena nesekmīga skolēna.

... Teikuma analīzi mācot, es izvēlos fragmentus no Kārļa Skalbes pasakām. Bieži vien piemērus izgudroju pati. Tepat Līgatnes un Gaujas karstos atrastus, liriskus un skanīgus.

Svētdienās klaiņoju viena pati pa apkārtni, apmaldos mežos, tad atgriežos mājās nogurusi, bet laimīga.

Es mitinos kultūras nama aktieru istabiņā. Man nav ne jausmas, ka pēc daudziem gadiem es šo pundurisabiņu nosaukšu par „Kurmja aliņu” un attēlošu savā romānā „Liepu dārzs”. ... Tur atrodas tikai saliekamā gultiņa, viens krēsls, viens ķeblītis, kaktā elektriskā plītiņa. Tāda varēja būt pēckara laika skolotāju mītne, bet ne jau desmit gadus pēc kara.

Kad sāku strādāt arī vakara vidusskolā, savā „Kurmja aliņā” atgriezos tikai naktī. Dienā sildījos ļaužu labvēlībā. Mēness izgaismotās ziemas naktīs kopā ar nelielo skolēnu pulciņu slidinājāmies lejup pa apledojušo skolas kalnu. Dziedāšanas skolotājs Sala šad tad nāca klausīties manas stundas. Viņš teica, ka es pelēkos akmeņus pārvēršot par sudrabu. Es atbildēju, ka brīnišķīgo skolas noskaņojumu rada direktore Ērika Buņķe.”

 

2013-01-09