Jaunumi
Skaidrojums: Par pamatskolu absolventu astoņu latu pabalstu

Daina Īveja
25.07.2013
Ģimenes valsts pabalstu maksā par katru ģimenē audzināmo bērnu no gada vecuma līdz 15 gadu vecumam. Ja bērns pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un nesaņem stipendiju, pabalstu turpina maksāt līdz 19 gadu vecuma sasniegšanas dienai. Par skolēniem, kuri pabeiguši 9.klasi, no jūlija pabalsta izmaksu pārtrauc, kamēr nav zināms, vai viņi turpinās mācības.
Foto: Ieva Čīka/ LETA
„Kāpēc pēc 9.klases absolvēšanas skolēnam vairs neizmaksā astoņu latu ģimenes valsts pabalstu, vai tad viņš vairs nav bērns?” šādus jautājumus jūlijā bieži saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) darbinieki, atzīst VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Solvita Sukure.

Iespējams, daudzi nav ievērojuši, bet šāda ģimenes valsts pabalsta izmaksas kārtība, kad izlaiduma klases (9. un 12.klase) audzēkņiem pabalsta izmaksu pārtrauc ar 1.jūliju, noteikta kopš 2010.gada.
Kam tad maksā ģimenes valsts pabalstu, un kāpēc tas tiek pārtraukts, tiklīdz absolvēta 9.klase?
Valsts sociālo pabalstulikums paredz, ka ģimenes valsts pabalstu, kas mūsu valstī ir astoņi lati mēnesī, piešķir par katru bērnu, kas ir vecumā no viena gada līdz 15 gadiem. Ģimenes valsts pabalsts netiek piešķirts automātiski – kad bērns sasniedz gada vecumu, vienam no vecākiem jāraksta iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ar lūgumu piešķirt šo pabalstu. Tam var izmantot VSAA mājaslapā (www.vsaa.lv) ievietoto veidlapu.
Ģimenes valsts pabalstu turpina maksāt tikai par tiem bērniem, kas, būdami vecāki par 15 gadiem, mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājušies laulībā. Likums paredz, ka šādā gadījumā pabalstu piešķir uz laiku, kamēr bērns apmeklē izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad viņš sasniedz 19 gadu vecumu vai stājas laulībā.
Par skolēniem, kuri ir sasnieguši 15 gadu vecumu un pabeiguši 9.klasi, no jūlija ģimenesvalsts pabalsta izmaksu pārtrauc, kamēr nav zināms, vai viņi turpinās mācības.
Tātad, ja skolēns rudenī turpinās mācīties vidusskolā un septembrī uzsāks mācības 10.klasē, tad VSAA septembrī saņems elektronisku informāciju no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) par bērniem, kas mācās vispārējās izglītības iestādē.
Savukārt, ja bērns, kurš absolvējis 9.klasi, turpmāk mācīsies profesionālās izglītības iestādē, tad septembrī VSAA nodaļā jāiesniedz izziņa par mācībām konkrētajā izglītības iestādē. Izziņā jābūt norādītai arī informācijai par to, vai audzēknim ir vai nav piešķirta stipendija.
"Ja bērns mācīsies profesionālās izglītības iestādē, septembrī VSAA jāiesniedz izziņa ar informāciju, vai audzēknim ir vai nav piešķirta stipendija."
Pabalstu nepiešķir par bērnu, kurš uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Taču viņam izmaksā pabalstu par jūliju un augustu, bet par turpmāko mācību laiku pabalsts netiks izmaksāts.
Visu interviju lasiet: www.lvportals.lv/skaidrojumi.php
Pārpublicēts ar LV Portāls atļauju.
Raksta pirmpublikācija LV portālā "Par likumu un valsti" 2013. gada 25.jūlijā:
www.lvportals.lv
2013-08-02