Jaunumi
Skaidrojums: Skaidro VID: kas jāzina personām, kuras gūst ienākumus no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas


Valsts ieņēmumu dienests
01.08.2013

Ogotājiem, sēņotājiem un savvaļas ārstniecības augu un ziedu vācējiem, ja to ienākumi gada laikā nepārsniedz 2000 latu, ir jāveic uzskaite par gūto ienākumu. Savukārt, ja ienākumi pārsniedz 2000 latu gadā, tie ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Foto: Evija Trifanova/ LETA
Šobrīd jau ir sākusies aktīva ogu un sēņu lasīšanas sezona, un daudzi iedzīvotāji papildina savu ģimenes budžetu ar ienākumiem no ogu un sēņu pārdošanas, tādēļ Valsts ieņēmumu dienests (VID) vērš iedzīvotāju uzmanību uz normatīvajiem aktiem, kas jāievēro fiziskajām personām, kuras gūst ienākumus no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas, kā arī atgādina dabas velšu iepircējiem viņu pienākumus.
Nosacījumi ogotājiem, sēņotājiem un savvaļas ārstniecības augu un ziedu vācējiem
VID atgādina, ka ogotāji, sēņotāji un savvaļas ārstniecības augu un ziedu vācēji, ja to ienākumi gada laikā nepārsniedz 2000 latu, var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēji, taču viņiem ir jāveic uzskaite par gūto ienākumu (t.i., no viņa gūtajiem ieņēmumiem ir jāatskaita izdevumi, kas radušies sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas gaitā). Tas ir jādara tādēļ, ka gada apliekamajā ienākumā netiek ietverti un ar nodokli netiek aplikti ienākumi no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas, ja tie nepārsniedz 2000 latu gadā.
Savukārt, ja ienākumi no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas, kuri kopā ar ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas pārsniedz 2000 latu gadā, tie ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tādējādi ogotājs un sēņotājs, saņemot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus, kas pārsniedz 2000 latu gadā, pats aprēķina un iemaksā budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokli, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Tas nozīmē, ka par 2013.gadā gūtajiem ienākumiem no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas, ja tie gada laikā pārsniedz 2000 latu, laika posmā no 2014.gada 1.marta līdz 1.jūnijam ieskaitot ir jāiesniedz VID gada ienākumu deklarācija.
Plašāka informācija par gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu un iesniegšanas iespējām pieejama VID mājaslapāwww.vid.gov.lv sadaļā "Gada ienākumu deklarācija".
Nosacījumi dabas velšu iepircējiem
VID atgādina, ka visos gadījumos, kad fiziska persona iepērk ogas vai citas dabas veltes, tai jābūt reģistrētai kā saimnieciskās darbības veicējai. Savukārt, ja fiziska persona iepērk ogas juridiskas personas vārdā, tai jābūt darba attiecībās ar šo juridisko personu.
Turklāt dabas velšu iepircējam, izmaksājot skaidru naudu par ogu un sēņu iepirkšanu, jākārto izmaksu saraksts, kurā tiek norādīta informācija par ogotāju un sēņotāju (fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods), nododamo preci (nosaukums, mērvienība un daudzums) un izmaksājamo skaidrās naudas summu (vārdos un ciparos).
VID aicina ogotājus un sēņotājus noteikti pievērst uzmanību tam, vai dabas velšu iepircējs dod parakstīties izmaksu sarakstā, vai tajā norādītie dati par viņu ir korekti, vai izmaksu sarakstā norādītā informācija atbilst faktiski nodoto ogu vai sēņu daudzumam, kā arī vai izmaksu sarakstā norādītā skaidrās naudas summa atbilst faktiski izmaksātajai.
"VID ogu un sēņu sezonas laikā apseko savvaļas ogu un sēņu iepirkšanas vietas un atbilstoši saviem resursiem veic kontroles pasākumus."
Izmaksu sarakstā norādītā informācija ir svarīga ne tikai dabas velšu iepircēja izmaksu aprēķināšanai, bet arī pašai fiziskajai personai, lai aprēķinātu gūto ienākumu un pierādītu iztikas līdzekļu izcelsmi gadījumos, ja VID lūgs sniegt informāciju par ienākumiem.
VID vērš uzmanību, ka dabas velšu iepircējam (ienākuma izmaksātājam) nodoklis izmaksas vietā nav jāietur, bet līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārim (attiecīgi par 2013.gadu – līdz 2014.gada 1.februārim) jāiesniedz VIDpaziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām.
Paziņojums nav jāiesniedz gadījumos, kad ogotājam vai sēņotājam taksācijas gada laikā izmaksātā neapliekamo ienākumu summa ir bijusi mazāka par četrkāršotu mēneša neapliekamo minimumu jeb 180 latiem.
Visu interviju lasiet: www.lvportals.lv/skaidrojumi.php
Pārpublicēts ar LV Portāls atļauju.
Raksta pirmpublikācija LV portālā "Par likumu un valsti" 2013. gada 1.augustā:
www.lvportals.lv
2013-08-08