Jaunumi
Starpnovadu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu izteiksmīgās runas konkurss "Pūcīte 2018"

Ceturto reizi Līgatnē notiek visjaukākais pasākums pavasarī, kad vienkopus salido mazie pūčulēni, lai rādītu savu māku skaisti un pareizi, izteiksmīgi runāt dzeju.

Šogad izteiksmīgo runātāju pulks bija gana liels – 33 dalībnieki. Ģeogrāfija arī diezgan plaša – Amata, Ineši, Jaunpiebalga, Jāņmuiža, Liepa, Līgatne, Nītaure, Priekuļi, Rauna, Stalbe, Vecpiebalga, Veselava. Žūrijai bija jāstrādā ļoti cītīgi. 

Mīļš paldies visiem mazajiem dalībniekiem un viņu vecākiem, ģimenēm, skolotājiem, kas palīdzēja sagatavoties konkursam!

Sirsnīgs paldies veiksmīgas  pasākuma norises nodrošināšanā sadarbības partneriem - Amatas novada Apvienotajai izglītības pārvaldei un visiem “rūķīšiem” Līgatnes novada pašvaldībā!

Visi dalībnieki saņēma Atzinības par dalību konkursā, bet pirmās trīs vietas ieguva:

1.vieta –Edžus Kalnačs (Jaunpiebalgas vsk. pirmsskolas Sprīdīšu grupa) ar J.Raiņa dzejoli “Kaķenīte”,

2.vieta - Karlīna Mežale (Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde“Mežmaliņa”) ar L.Apšenieces dzejoli "Nodevība",

3.vieta –Rūta Ozola (Raunas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestāde) arM.Cielēnas dzejoli “Rūķitis”

un vēl viena 3.vieta – Marko Merzajevs (Liepas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”, vecākā grupa) ar J.Baltvilka dzejoli “Mans draugs un viņa trauki”,

Skatītāju simpātiju balvu nopelnīja Līva Kažociņa (Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde, 4.grupa) ar J.Osmaņa dzejoli “Divas Rīgas”.

Tiekamies nākamgad Līgatnē!

Dace Bērziņa

Līgatnes novada domes

izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

2018-04-16
Laika ziņas
Aptaujas