Jaunumi
Tauru skaņās izskan Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas mācību gads

16. jūnijā ar brīnišķīgu koncertu starpnovadu profesionālās ievirzes izglītības programmu “Pūšaminstrumentu spēle” dienas nometnes dalībnieku vecākiem skolas kamīnzālē izskanēja Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas mācību gads. Nometni Siguldas un Līgatnes pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem no 12. līdz 16. jūnijam Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā organizēja un vadīja mūsu skolas skolotājs, viens no jauniešu pūtēju orķestru izcilākajiem vadītājiem Latvijā - Andris Muižnieks. Savukārt trijiem mūsu skolas profesionālās ievirzes programmas “Stīgu instrumentu spēle” audzēkņiem ar pašvaldības finansiālu atbalstu rasta iespēja piedalīties Siguldas jauniešu kamerorķestra dienas nometnē “Skaņošanās Latvijas simtgadei” Siguldas mākslu skolā  no 21. līdz 25. augustam, kas vainagosies ar krāšņu noslēguma koncertu Vidzemes koncertzālē Cēsīs 2017. gada 11. novembrī. Šī iespēja skolai īpaši nozīmīga arī tāpēc, ka nākamajā gadā mēroties spēkiem valsts līmenī tiks aicināti tieši stīgu instrumentu spēles audzēkņi. Dalība nometnē  sākotnēji tika piedāvāta mūsu čellistiem, bet, tā kā viņi vēl mazi, nometnē piedalīsies 1 čellists un 2 vijolnieces. Tieši čells un metāla pūšamie instrumenti  mūzikas profesionālās ievirzes programmās izvirzīti kā prioritāri, pēc šo mūzikas instrumentu profesionāļiem pieprasījums valstī pārsniedz piedāvājumu.

Pūšaminstrumentu programmu dienas nometne.

Pie sitamajiem instrumentiem skolas flautas klases absolvente Egita Leikarte,

pie diriģenta pults skolotājs Andris Muižnieks. Marlēnas Lapiņas foto

Šis skolai bijis veiksmīgs mācību gads. Mūsu skolas jaunais pianists Jēkabs Sebastiāns Mudulis muzicēja Valsts konkursa finālā P. Jurjāna mūzikas skolā Rīgā, savukārt mākslas audzēkņi parādīja profesionāli pilnvērtīgu sniegumu Valsts konkursa finālā Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā visās trijās vecuma grupās. Jaunākajā un vecākajā grupā vien daži punkti šķīra no atzinības iegūšanas 90 skolu konkurencē. Reģionā spoži debitēja mazais akordeonists Rūdolfs Melnis, savam vecumam netipiski braši darbinot skolas jauno, zilo 60 basu akordeonu. Skolas izlaidumā 26. maijā Augšlīgatnes kultūras nama kamerzālē  apliecības par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu saņēma astoņi Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas absolventi. Profesionālās ievirzes izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” Annijas Paulas Meņģeles un Elīzas Vaskas sekmju izrakstos vien izcili un teicami vērtējumi. Toties pagājušā gada absolvente  Anete Hamčanovska turpina mācības Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, kur apgūst formas dizainu. Ierodoties uz Valsts konkursa finālu šajā skolā, varējām apskatīt un sabildēt Anetes 1. semestra veikumu.

6. un 7. jūnijā, kā mācību plānā paredzēts, tika organizēta Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes programmas “Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņu prakse. Šajā gadā audzēkņi, skolotāju Ingūnas Briedes un Jura Bindemaņa iedvesmoti, apgleznoja skolas kamīnzāles centrālo sienu pēc skolas šī gada absolventes Katrīnas Leimanes skolas nobeiguma darba kompozīcijā meta. Savukārt visu septiņu šā gada absolventu skolas nobeiguma darbu izstāde vēl joprojām apskatāma Augšlīgatnes Dienas centra telpās un  Augšlīgatnes kultūras nama kamerzālē.

Mākslas programmas audzēkņu šī gada prakses veikums - sienas gleznojums Līgatnes MMS kamīnzālē Mākslas ielā 2.

Marlēnas Lapiņas foto

Anetes Hamčanovskas 1. semestra veikums Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā.

Marlēnas Lapiņas foto

1., 2. jūnijā mūzikas izglītības programmās un 6., 7. jūnijā mākslā skolā tika uzņemti jaunie audzēkņi. Rudenī vēl aicinām vismaz 8 gadus vai 2. klasi vispārizglītojošā skolā sasniegušos bērnus izmēģināt spēkus profesionālās ievirzes programmā “Vizuāli plastiskā māksla”, kā arī kādus jaunos tāda paša vecuma censoņus arī akordeona un pūšaminstrumentu spēlē. Lai nākamajā gadā vēl skanīgākas tauru skaņas Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā! 2017./2018. gadā plānojam pieskandināt arī Augšlīgatnes kultūras nama lielo zāli ar G.J.Foglera(1749.-1814.) koncertu klavierēm ar stīgu orķestri.

 

Marlēna Lapiņa

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles skolotāja, direktora p.i.

 

2017-07-11
Laika ziņas
Aptaujas