Jaunumi
Tikšanās ar jauniešiem novados Erasmus+ projekta "Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde" ietvaros

Laika periodā līdz maijam visos astoņos novados tiek organizētas trīs dienu tikšanās ar 30 jauniešiem un 3 novada speciālistiem Erasmus+ projekta ietvaros. 

Šoreiz tikšanās tiek organizētas ar mērķi izzināt pašu jauniešu viedokli par stiprajām un uzlabojamām jomām katrā novadā/pagastā, lai izvirzītu mērķus, uzdevumus, kā arī iezīmētu veicamos pasākumus vēlamo rezultātu sasniegšanā, turpmāk iekļaujot tos jaunatnes politikas stratēģijā.
 
Martā čakli darbojās Priekuļu un Pārgaujas novada jaunieši kopā ar savu novadu speciālistiem. Milzīgs paldies Priekuļu un Pārgaujas novadu atsaucīgajām, enerģiskajām un atbildīgajām meitenēm gan par jauniešu piesaisti pasākumam, gan darbošanos kopā ar viņiem. Par pasākumu Pārgaujā mums ir arī rakstiņš laikrakstā "Druva". Paldies Elīnai un Ivetai.
 
Aprīlī pasākumi tiek rīkoti Līgatnē (7.,8.,9.04. Upmaļos) un Raunā (21.,22.23.04. Jaunieviņās). Paldies par atsaucību vietējiem uzņēmējiem.
 
Diāna Briede
projekta vadītāja

Publicēts 2017. gada 29. martā

2017-03-29