Jaunumi
Uzmanību bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekotājiem!

Latvijas Lauku attīstības programma 2014. - 2020. gadam ietver pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāti "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ). Īstenojot šo aktivitāti, tiek veicināta bioloģiski daudzveidīgo zālāju saglabāšana, savvaļas augu, dzīvnieku, putnu populācija un ainavas uzturēšana apsaimniekotajās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībās.

Piesakoties BDUZ atbalstam, lauksaimnieks uzņemas daudzgadu saistības par katru pieteikto platības vienību, sākot ar pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu.

Šogad ir pēdējais gads, kad BVZ atbalsta saņēmējam, kuram 2016.gads ir jau otrais saistību gads BDUZ aktivitātē un zālājs ir novērtēts kā 1.-4.klase, jāapmeklē 2 dienu apmācības kursi par ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekošanas metodēm. (Lai BVZ saņemtu maksājumu no LAD.)

Mācību norisi plāno SIA LLKC Cēsu nodaļa 2016.gada augustā, lūgums pieteikties līdz 20. jūlijam Cēsu konsultāciju birojā, tel. 28381477 Dace ; 26360434 Gunda.


Publicēts 2016. gada 17. jūnijā

2016-06-17