Jaunumi
Uzsākts investīciju projekts “Fasādes atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana valsts kultūras piemineklim - PII ēkai Gaujas ielā 7, Līgatnē, Līgatnes novadā”

 

1914.gadā celtais Līgatnes papīrfabrikas direktora Viesu nams, kopš 1940. gada Līgatnes bērnudārzs kļuvis par Valsts aizsargājamo kultūrvēstures pieminekli. Projekta sasniedzamais mērķis ir ēkas fasādes apdares atjaunošana, t.sk. dekoratīvo kokgriezuma detaļu restaurācija, jumta seguma nomaiņa, lietusūdens novadsistēmas atjaunošana, logu un ārdurvju restaurācija, 1. stāva grīdu siltināšana, pažobeļu grīdu un sienu siltināšana, ieejas kāpņu atjaunošana.

Kopējās izmaksas: 596253,59 EUR

Aizņēmums valsts kasē: 400000 EUR

Pašvaldības budžets, ko sastāda ziedojums Līgatnes PII 69895.90 EUR apmērā un izglītības iestāžu renovācijas projektiem paredzētais finansējumums.

Būvniecības ierosinātājs: Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde

Būvuzraugs: SIA ”Akords U”

Būvprojekta izstrādātājs, autoruzraugs : ”SIA 4E”

Galvenais būvdarbu veicējs: SIA”RERE Meistari”

 

Foto: Ainārs Šteins