Jaunumi
Vakance direktora amatam Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskolā

 

Amatas novada pašvaldība izsludina konkursu uz

Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskolas direktora amatu

(vakance sākot no 01.06.2021.)

 

Ja esat gatavs(-a) izaicinājumam veidot jaunu izglītības iestādi,

 kas darbosies, lai bērni pirmsskolas un skolas laikā apgūtu ne tikai vispārējo izglītību,

bet kļūtu arī par radošām personībām mūzikas un mākslas jomā,

NĀCIET MŪSU KOMANDĀ.

Amata pienākumi:

  •  iestādes vadīšana, nodrošinot spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu izglītības iestādes darbības organizēšanā, izglītības programmu īstenošanā, intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālā izmantošanā;
  •  bērnu individuālo spēju un talantu attīstības nodrošināšana, īstenojot pirmsskolas un  pamatizglītības, profesionālās ievirzes (mūzika un māksla) programmas;
  •  kvalificētas pedagogu un atbalsta personāla komandas izveide, saliedēšana un vadīšana;
  •  projektu izstrāde un vadība, inovāciju ieviešana iestādes attīstības veicināšanai.

 

        Pieteikumus iesniegt Amatas novada pašvaldībā līdz 2021. gada 20. aprīlim.

        Sīkāka informācija un konkursa nolikums pieejams Amatas novada pašvaldības mājas lapā:  www.amatasnovads.lv

NOLIKUMS

2021-03-31