Jaunumi
Vakance grāmatvedim

 

SIA “Līgatnes komunālserviss”  

Reģ.Nr. LV54103099071

aicina darbā 

GRĀMATVEDI

(profesijas klasifikatora kods 3313 01)

Brīvo darba vietu skaits: 1

Galvenie darba pienākumi:

Veikt darba samaksas aprēķinus. Veikt grāmatvedības dokumentācijas apstrādi, uzskaiti un kontroli. Sagatavot ikmēneša, ceturkšņa, statistikas un citas atskaites vadībai un valsts institūcijām, sagatavot gada pārskatus. Veikt bilances, peļņas un zaudējumu pārskatu aprēķinus. Debitoru un kreditoru kontrole, parādnieku apzināšana. Sniegt atbalstu un konsultēt uzņēmuma darbiniekus grāmatvedības jautājumos. Sniegt atbildes un paskaidrojumus klientiem  par uzņēmuma izrakstītajiem pakalpojumu rēķiniem. Darba pienākumu veikšanas vieta Skaļupes, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā.

 

Prasības kandidātam:

·         augstākā izglītība grāmatvedībā, ekonomikā vai finanšu vadībā;

·         pieredze un zināšanas grāmatveža amatā, vēlams valsts budžeta vai pašvaldības iestādē;

·         darba pieredze darba algu aprēķināšanā vismaz 2 gadi;

  • darba pieredze pirmdokumentu apstrādē un nodokļu (VSAOI, IIN, UIN, PVN) aprēķināšanā;
  • pieredze nodokļu deklarāciju sastādīšanā un iesniegšanā VID;
  • pieredze statistikas pārskatu sastādīšanā un iesniegšanā CSB;
  • pieredze gada pārskatu, bilances, peļņas vai zaudējumu pārskatu sastādīšanā;
  • pilna grāmatvedības cikla pārzināšana;

·         labas datorprasmes (MS Office programmas), pieredze darbā ar RVS “Horizon”;

·         prasme vērtēt faktus, analizēt un izmantot datus;

·         labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, precizitāte un analītiskā domāšana;

  • augsta pienākuma un atbildības sajūta par veicamo darbu;
  • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
  • obligāts sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts (Covid-19 sertifikāts). 

Mēs piedāvājam:

·         pilnas slodzes darbu (40 darba stundu nedēļa) uz nenoteiktu laiku;

·         darbu dinamiskā un mūsdienīgā vidē ar labu materiāli tehnisko aprīkojumu;

·         stabilu darba vidi;

·         sociālās garantijas;

·         atalgojumu EUR 1181.00 pirms nodokļu nomaksas.

 

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju. Gadījumā, ja divu nedēļu laikā pēc pieteikuma nosūtīšanas neesat saņēmis uzaicinājumu uz darba interviju, varat uzskatīt, ka Jūsu kandidatūra konkursa ietvaros netika virzīta nākamajai kārtai.

 

Pieteikuma vēstuli un CV iesniegt līdz 2021. gada ___.decembrim, sūtot uz e-pastu:  komunalserviss@ligatne.lv, vai pasta adresi “Cepurlejas”, Skaļupes, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā, LV- 4108, vai nododot personīgi SIA “Līgatnes komunālserviss” birojā Skaļupēs, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā (iemetot pasta kastē).

Kontakttālrunis:  64153509.

SIA “Līgatnes komunālserviss”apstrādās Jūsu iesniegto informāciju (t.sk. personas datus) tikai un vienīgi augstāk norādītā pasākuma norises nodrošināšanai.

2021-11-17