Jaunumi
Vakance - Līgatnes novada Sporta centra vadītājs

 

Līgatnes novada dome (90000057333)

aicina pieteikties uz

Līgatnes novada Sporta centra vadītāja (profesijas kods 1431 03) amatu

 

Galvenie pienākumi:

 • organizēt, piesaistīt un koordinēt sporta, aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumus Līgatnes novadā ;
 • vadīt Līgatnes novada Sporta centru;
 • koordinējot sporta un aktīvās atpūtas pasākumu organizēšanu un norisi, sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, sporta federācijām, sadarboties ar sabiedrības veselības speciālistu aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšanā, sadarboties ar Vidzemes reģiona pašvaldību sporta darba organizatoriem kopīgu pašvaldību pasākumu organizēšanā;
 • informēt sabiedrību par Līgatnes novada sportistu sasniegumiem un citām ar sportu saistītām aktualitātēm Līgatnes  novadā (Līgatnes novadā notiekošo sporta pasākumu gada un ikmēneša kalendārie plāni);
 • piedalīties projektu un programmu izstrādē un ieviešanā, t.sk. investīciju piesaistes procesos, kas saistīti ar sporta attīstību, u.c.


Prasības pretendentam:

 • vidējā speciālā vai augstākā izglītība (vēlams ar sporta kvalifikāciju);
 • praktiskā darba pieredze līdzīgā amatā vismaz 2 gadi pēdējo 5 gadu laikā;
 • asākumu, t.sk. sporta pasākumu organizēšanas pieredze;
 • svešvalodu (angļu, krievu) zināšanas, kas jāpārzina savu amata pienākumu veikšanai vajadzīgā apjomā (nepieciešamas, lai pildītu iestādes reprezentācijas pienākumu sporta jautājumos, koordinētu dažāda veida un dažāda mēroga, t.sk. starptautiska, sporta un aktīvā dzīvesveida pasākumu organizēšanu, tiekoties ar ārvalstu delegācijām (t.sk. sadraudzības pilsētas ārvalstīs, u.tml.), pārrunājot sadarbības iespējas (arī neformālās sarunās));
 • latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī (atbilstoši 07.07.2009. MK noteikumos Nr. 733 noteiktajam C līmenis 1.pakāpe);
 • pieredze darbā ar datoru (tai skaitā MS Excel, Word, PowerPoint vai analoģisku datorprogrammu lietotājprasmes) un interneta pārlūkiem;
 • B kategorijas auto vadīšanas tiesības.


Piedāvājam:

 • dinamisku, interesantu un atbildīgu darbu pašvaldībā;
 • atlīdzību (mēnešalga 935,00 EUR (brutto)), sociālās garantijas un tehnisko nodrošinājumu.


Pieteikšanās amata vakancei:
Līdz 2020. gada 19. oktobrim plkst. 12.00 jāiesniedz noteiktas formas pieteikums (pieejams www.ligatne.lv) un pretendenta sagatavota eseja (1 A4 lapa datorrakstā) „Mans redzējums par sporta dzīvi Līgatnes novadā gada griezumā” konkursa nolikuma kārtībā. Konkursa nolikums ŠEIT, pieteikuma anketa ŠEIT, amata apraksts ŠEIT.

 

2020-10-11