Jaunumi
Vakance PII "Zvaniņi"

 

Līgatnes novada dome (90000057333)

aicina pieteikties uz vakanto Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi”

(Darba vieta - Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts)

Saimnieka - remontstrādnieka amatu

(profesijas klasifikatora kods 9313 02)

 

Darba apraksts: Remontdarbu plānošana un veikšana, bojājumu novēršana.

Galvenie darba pienākumi:

 • Patstāvīgi nodrošināt operatīvu bojātā inventāra, elektrotīkla, ūdensvada un kanalizācijas, apkures sistēmas bojājumu novēršanu un remontu Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņi” un Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā,  nepieciešamības gadījumā pieaicinot speciālistus.
 • Veikt teritorijas labiekārtošanas darbus.
 • Nodrošināt Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” un Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas inženiertīklu savlaicīgu tehnisko apkopi un profilaktisko apkalpošanu, uzturēšanu kārtībā.
 • Organizēt, sagatavot un veikt Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” un Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas telpu remontdarbus.
 • Sagādāt saimniecības un remontdarbiem nepieciešamos materiālus.
 • Strādāt ar tehnisko dokumentāciju.
 • Nodrošināt Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” un Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas pasākumu saimnieciskās daļas norisi.
 • Izrādīt iniciatīvu Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” un Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas vides labiekārtošanā, savas idejas un priekšlikumus saskaņot ar minēto iestāžu vadītājiem.
 • Plānot un organizēt savu darbu.

Prasības kandidātam:

 • izglītība – vidējā profesionālā;
 • darba drošības, ugunsdrošības jautājumu pārzināšana;
 • celtniecības darbu pārzināšana un prasme sagatavot tāmes remontdarbiem;
 • labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • atbildības sajūta un precizitāte;
 • valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Darba alga 894,00 EUR (Bruto)

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: bernudarzszvanini@ligatne.lv

Tālrunis uzziņām 28661216

Vakance aktuāla līdz 05.02.2021.

2021-01-26