Jaunumi
Valsts prezidents apbalvojis šī gada skaistākās lauku saimniecības

Valsts prezidents Raimonds Vējonis pasniedzis balvas konkursa “Skaistākā lauku saimniecība” laureātiem. Šogad par “Skaistāko lauku saimniecību 2016” atzīta Guntara un Jolantas Bartkeviču z/s “Amatnieki/Riekstiņi” Baltinavas novadā.

“Food Union” speciālo balvu “Ilgtspējīgākā saimniecība 2016” saņēma Sandras un Viestura Liepiņu saimniecība “Kalndunduri” Krimuldas novadā. Savukārt žurnālā “Ievas Māja” speciālbalvu “Straumēnu gara mantinieki 2016” ieguva Sandras un Imanta Kristovsku saimniecība “Zemturi” Kuldīgas novadā. Konkursā, kura patrons ir Valsts prezidents, tiek izceltas un apbalvotas skaistākās un sakoptākās zemnieku saimniecības Latvijā šajā gadā. 

Konkursa "Skaistākā lauku saimniecība" laureāti ar savu darbu parāda, ka jebkurā Latvijas novadā ir iespējams izveidot skaistu saimniecību un tajā sekmīgi darboties. Novēlu, lai jūsu saimniecības plaukst un zeļ, jo tikai tad varēs uzplaukt arī Latvija!,” stāsta Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis. 

Guntara un Jolantas Bartkeviču iekoptā saimniecība “Amatnieki/Riekstiņi” atrodas pie pašas Latvijas un Krievijas robežas. Bartkeviču īpašumi mērāmi teju 2000 hektāros, kuros lekni aug graudi, veiksmīgi darbojas kokapstrāde, un saimniecības teritorija ir sakopta, sākot no pagalma, beidzot ar saimniecības ēkām, ceļiem un taciņām. Bartkeviču ģimenes balvā saņēma goda plāksni, kas apliecina “Skaistākās lauku saimniecības 2016” statusu un apmaksātu braucienu divām personām uz Berlīnes Zaļo nedēļu – pasaules lielāko starptautisko pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādi 2017.gada 20.–29. janvārī. 

Latvijas vadošā piena pārstrādes uzņēmuma “Food Union” speciālbalvu par sīkstumu un darba mīlestības nodošanu jaunajai paaudzei ar nosaukumu “Ilgtspējīgākā saimniecība 2016” saņēmaKrimuldas pusē saimniekojošais zemnieks Viesturs Liepiņš ar ģimeni. Zemnieku saimniecība „Kalndundurinodarbojas ar piena lopkopību, tās ganāmpulku veido ap 200 ragulopu. Saimnieks tic lopkopībai Latvijā, viensētām un tam, ka iespējams veiksmīgi saimniekot, neņemot kredītus. 

“Ilgtspējīga lauku saimniecība ir tāda, kura domā par to, kas būs svarīgs jaunajai paaudzei, kura saimniecību pārņems, pēc pieciem, desmit vai piecpadsmit gadiem. Tas, ko nozīmē dzīve un darbs laukos, laikam ejot ir mainījies. Būt par zemnieku šodien nenozīmē visu savu dzīvi pavadīt govij “pie astes”. Drīzāk zemnieku saimniecības loma ir radīt iespējas cilvēkiem būt vai atgriezties laukos, veidot ap sevi vidi, kurā augt un attīstīties bērniem, radīt pievienoto vērtību saviem saimniekiem, savai nozarei, savam novadam un savai valstij. Viestura un Sandras Liepiņu ģimene ir radījuši šādas zemnieku saimniecības paraugu,” uzsver Harijs Panke, Food Union padomes priekšsēdētāja vietnieks.  

Vienīgā lauku dzīvesstila žurnāla “IEVAS Māja” speciālbalva “Straumēnu gara mantinieki 2016” tika piešķirta Sandras un Imanta Kristovsku saimniecībai “Zemturi” Kuldīgas novadā, joZemturu“ saimniecībā augstā godā tur senču mantojumu un darba tikumu. Saimnieki pielāgojas laikam, nebaidās izmēģināt ko jaunu, taču neaizmirst arī gadu desmitiem pārbaudītus tikumus. “Zemturi” audzē trušus, gatavo unikālus kulināros izstrādājumus un māca mīlēt laukus.  

“Zemnieki ir mūsu valsts sargi. Kamēr vien Latvijas laukos kāds latviešu zemnieks ars, ecēs, sēs, novāks ražu, kamēr vien Latvijas pļavās ganīsies govis, aitas un zirgi, pastāvēs Latvijas valsts. Mūsu spēks ir tieši šajos sīkstajos un uzņēmīgajos zemniekos, kuri nebēg prom nedz uz Rīgu, nedz ārzemēm. Viņi ar savu darbu stāv sardzē par Latviju!,” pārliecināta ir žurnāla “IEVAS Māja” galvenā redaktore Kristīne Vilīte. 

Konkursa finālā iekļuva arī Ilzes Stabulnieces saimniecība “Klajumi” Krāslavas novadā, Rihardija Logina saimniecība “Pīlādži” Balvu novadā, Atmatu ģimenes saimniecība “Atmati” Ogres novadā, Kalniņu ģimenes saimniecība “Veģi/Zvārguļi” Burtnieku novadā, Duges ģimenes saimniecība “Terēni” Jelgavas novadā. 

Konkursu organizē vadošais piena pārstrādes uzņēmums “Food Union” un vienīgais lauku dzīvesstila žurnāls Latvijā “IEVAS Māja”. Konkursa laureātus un finālistus svinīgā ceremonijā sveica tā patrons Valsts prezidents Raimonds Vējonis. 

Konkursā varēja piedalīties ikviens Latvijas zemnieku saimniecības īpašnieks, pārvaldnieks vai cita pilnvarota persona, kura veic lauksaimniecisko darbību un kura ir izveidojusi skaistu un sakoptu lauku sētu. Konkursā tika vērtēts gan saimniecības tēls, sākot no ceļa rādītāja un izpļauta grāvja līdz pagalmā lepni paceltam karogam, gan tas, kā saimniekošana sadzīvo ar koptu dārzu.

 

Papildu informācijai:

Linda Mežgaile,

Food Union sabiedrisko attiecību konsultante

linda.mezgaile@mmacomms.lv

M + 371 2977 2050

 

Aiva Ziemele,

Mārketinga projektu vadītāja

SIA "Žurnāls SANTA"

aiva.ziemele@santa.lv

M +371 6700 6105


 

Publicēts 2016. gada 14. oktobrī

2016-10-14