Jaunumi
Vēstures izzināšana - svarīgs priekšnosacījums labklājības vairošanai

 

Sabiedrība joprojām diskutē par administratīvi teritoriālo reformu, par novadu izveidi, par šī procesa lietderību, par ieguvumiem un zaudējumiem. Visai bieži atbildes rodamas senākā pagātnē, kad nometot nesen uzsegto plīvuru ieraugām saknes un īstenību. Interesants ir stāsts par Līgatni, par Līgatnes pagastu vai kā šodien sauc – Līgatnes novadu.

Pateicoties entuziastu darbam, kuri ziedo laiku un līdzekļus vēstures pētniecībā, mūsu zināšanas papildina fakti, kas labi noder saprašanās veidošanai, bet tas ir svarīgs priekšnosacījums ekonomiskajai attīstībai un labklājības vairošanai.

Mēdz sacīt, ka nākotne ir tiem, kas pārzina un godā savu vēsturi. Mums, līgatniešiem, ir paveicies, jo arvien vairāk ļaudis iesaistās, lai sameklētu un pastāstītu stāstus par Līgatni, kas ļauj labāk izprast vietu un laiku, kur dzīvojam, kas ļauj sajust pamatu atspērienam jauniem izaicinājumiem, lai vairotu labklājību Līgatnes novadā.

Patiesi bagātīgs vēsturiskās informācijas apkopojums lasāms šai mājas lapā, bet vēl daudzi materiāli un atmiņu stāsti glabājas vēstures arhīvos un līgatniešu atmiņās. Mums, sevis apzināšanai, svarīgs ir katrs dokuments, katrs stāstījums, katra atmiņa, lai izzinātu savas saknes, lai savu vēsturi stāstītu mūsu bērniem un bērnubērniem, lai stāsts par Līgatni būtu plašs un neizsmeļams, un tiktu nodots no paaudzes uz paaudzi.

Lasot hronoloģiju, kas skatāma šīs mājaslapas sadaļā „Līgatnes vēsture publikācijās” mēs rodam atbildes uz jautājumiem par Līgatni kā vienu kopīgu teritoriju, par tādu teritoriju, kas tika atjaunota 2009. gadā. Piedāvājam nelielu ieskatu rakstā par Līgatnes pagastu, kas publicēts laikraksta „Brīvā zeme” 1937. gada 22. janvāra numurā.

Līgatnes pagasts

 Līgatnes pagasts atrodas Rīgas apriņķa austrumu malā. Iedzīvotāji 3200, 366 saimniecības. Pagasta platība 116 kv.km. Pagastā ir Līgatnes stacijas un Līgatnes papīrfabrikas ciemi.
Budžets līdzsvarots uz 50.920 ls ar nodokļu likmju paaugstināšanu par 10%, lai rastu līdzekļus rajona ārsta nama būves nobeigšanai.
Lauksaimnieku galvenais ienākums ir no lopkopības un graudkopības, zeme ne visai auglīga, smilts un māls ar augsti stāvošu grunts ūdeni.
Darbojas 2 pamatskolas, Līgatnes 6-kl. pamatskola atrodas uz Līgatnes upes kreisā krasta, staltā namā, ar ērtām telpām. Skolā 160 skolēnu, strādā 5 skolotāji, pie skolas pastāv mazpulks un Cerības pulciņš Līgatnes 6-kl. pamatskola atrodas Līgatnes papīrfabrikā, fabrikas dotās telpās, skolā 136 skolēni, strādā 5 skolotāji.
Kopīgi ar Vildogas pagastu tiek uzturēts rajona ārsts un vecmāte. Tiek nobeigta rajonā ārsta nama būve, kurā iekārtotas ērtas telpas rajona ārsta dzīvoklim, ambulancei, fizikālās terapijas kabinetam, rajona vecmātei un zobu ārstam. Pagastā strādā 2 ārsti, 2 zobu ārstes un 2 vecmātes.
Darbojas Līgatnes papīrfabrikas slimokases bibliotēka ar 2300 sējumiem un Līgatnes saviesīgās biedrības bibliotēka ar 800 sējumiem.
Pagastu šķērso Rīgas-Ieriķu dzelzceļš, Vidzemes un Līgatnes-Nītaures šosejas. Darbojas Līgatnes pasta telegrafa-telefona kantoris, Ķempu pasta telegrafa-telefona palīgnodaļa un Slāņu telefona palīgnodaļa.
Darbojas 26 tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumi. Līgatnes papīrfabrika, vecākā papīrrūpniecība Latvijā, darbojās jau 17. g. simt. Papīru ražošanai strādā 3 papīrmašīnas, kuras izgatavo 1 stundā 1000 kg. papīra. Ja šo papīru izklātu, tad sasniegtu 10 klm. garumu.
Bez tam strādā Līgatnes koppienotava ar 9 krejotavām; Līgatnes patērētāju b-ba ar 2 nodaļām citās vietās; Līgatnes krāj-aizdevu sab-ba; J. Mūrmaņa mēch. koku apstrādās, darbnīca, J. Neimaņa auto transports ar 5 preču automašīnām; Ernesta Zā-lītes — Springšļos, vilnas apstrādāšanas, tūbu un koka liestu un tupeļu fabrika; M. Plucis — šķēpeles dzirnavas; M. Trofimovs — Vissendorfas dzirnavas; E. Engelharta — Ķempu dzirnavas un elektriskā spēkstacija.
Sabiedriskā dzīvē aktīvi darbojas Līgatnes aizsargu nodaļa, Līgatnes saviesīgā b-ba, pie kuras pastāv bibliotēka un koris, kas ņēmis dalību 3., 4. un 7. vispārīgos dziesmu svētkos, Līgatnes un apkārtnes medn. b-ba «Vanags», Paltmales savstarp. ugunsapdroš. b-ba, Ķempu savst. ugunsapdroš. b-ba, Līgatnes savst. ugunsapdrcs. b-ba, Līgatnes I un II lopkopības pārraudzības b-ba, Līgatnes mājturības veic. b-ba, Ķempu lauks, veicin. b-ba un Līgatnes papīrfabrikas strādnieku un kalpotāju arodbiedrība. Ugunsapkar ošanai nodibināta 1929. g. Līgatnes brīvprātīgo ugunsdzēsēju b-ba. B-ba ir iegādājusi ugunsdzēsēju auto un motoršļirci, ir ieguvusi savā īpašumā bijušās Paltmales muižas pils ēku, kurā izbūvētas izrīkojuma telpas ar skatuvi, kurās notiek sab. organizāciju sarīkojumi.
Līgatnes upe savā lejas galā pie Līgatnes papīrfabrikas dziļi iegraužas zemes garozā un sasniedz pamatiežus, kas vietām izveido stāvas klinšu kraujas upes dziļajā ielejā. Līgatnes upes labajā krastā paceļas sens pilskalns, no kura atveras ļoti plašs skats. Pārredzama garāmejošā krāšņā Gaujas leja un Cēsu augstiene, šīs ir tūristu iecienītākās ziemas un vasaras ceļojumu un apmešanās vietas. Pastāv vairākas tūristu mītnes.

 PĒTERIS PRIEDĪTIS,
Līgatnes pagasta darbvedis

 

 

2011-06-23