Jaunumi
Līgatnes novada vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs "Zeperi" uzņem jaunus dalībniekus vecumā no 18 - 40 gadiem

Līgatnes novada vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs "Zeperi" uzņem jaunus dalībniekus

vecumā no 18 - 40 gadiem

Pieteikties mēģinājumu vakaros 
otrdienās un ceturtdienās no plkst. 20:00 - 23:00 Augšlīgatnē,
tālrunis vadītājai 29233855
2010-02-05
Laika ziņas
Aptaujas