Jaunumi
“Vidzeme iekļauj” tematiskajā izdevumā lasāms

 

Vidzemes plānošanas reģiona tematiskajā izdevumā "Deinstitucionalizācija Vidzemē" skatāms apkopojums pašvaldību paveiktajiem un plānotajiem darbiem sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas izveidē pašvaldībās.

Lai cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ar funkcionāliem traucējumiem un bērni ārpus ģimenes aprūpē saņemtu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.

Izdevumā aplūkojama arī Līgatnes novada sociālā dienesta nākotnes vīzija:

Izveidot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.

Viss izdevums skatāms šeit:

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/vidzeme_ieklauj/ieguldijums_stipras_gimenes/

 

Vairāk informācijas:

Projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone, mob.t. 29289487, ina.mikelsone@vidzeme.lv

Sociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte, mob.t. 26536286, laine.zalite@vidzeme.lv

 

2020-07-09
Laika ziņas
Aptaujas