Jaunumi
Vidzemes biznesa idejām liels attīstības potenciāls

No 26. septembra līdz 23. decembrim visā Latvijā norisinās reģionālo biznesa ideju konkurss "Biznesa ekspresis", kurā  piedalās arī ideju autori no Vidzemes.  

Šobrīd konkursā norit dalībnieku atlase 3.kārtai – 5 biznesa idejas no katra reģiona tiks izvirzītas fināla kārtai, kurā notiks cīņa par galvenajām balvām. 1.vietas ieguvēji saņems 5000 EUR naudas balvu, 2.vieta – 3000 EUR, bet 3.vieta – 2000 EUR.  

Laima Engere, Vidzemes Uzņēmējdarbības centra pārstāve un “Biznesa ekspresis” vērtēšanas komisijas locekle stāsta: “Konkursam sākotnēji pieteicās ļoti daudz Vidzemes jauno ideju radītāji, priekšā mums bija tikai Rīgas reģions. Vidzemē vērtējām 84 idejas, no kurām uz otro kārtu bija jāizvirza vien 10 idejas - vislabākās. Jāsaka, ka komisijas darbs patiešām bija sarežģīts. Uzskatu, ka daudzas no idejām bija pelnījušas iekļūt otrajā kārtā. Aicinu jaunos uzņēmējus neatlaidīgi turpināt meklēt iespējas savus plānus realizēt, daudzām idejām saskatījām patiešām ievērojamu potenciālu attīstīties!” Konkursa 2.kārtas dalībniekiem tika organizētas mācības par to, kā jāizstrādā biznesa plāns – tas tad arī bija nodevums, ko konkursanti pēc mācībām iesniedza izvērtēšanai komisijai. Uz finālu no Vidzemes plānošanas reģionu tiks virzītas 5 biznesa idejas ar visveiksmīgāk izstrādātajiem biznesa plāniem. Finālisti ar klātienes prezentācijām aizstāvēs savu ideju un atbildēs uz komisijas jautājumiem.

L.Engere piebilst: “Kopumā jāsaka, ka iesniegtās biznesa idejas pamatā radušās, mēģinot meklēt risinājumu kādai aktuālai problēmai vai vajadzībām, ar ko paši ideju autori ikdienā sastapušies. Kā zināms, tas ir viens no veiksmīga biznesa attīstības pamatnoteikumiem”. 

Konkursā iesniegtās biznesa idejas un biznesa plānus Vidzemē vērtē komisija, kuras sastāvā ir speciālisti no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Vidzemes Uzņēmējdarbības centra, kā arī pārstāvji no biedrības “Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” (LatBAN), SIA DAbba un SIA Valmiermuižas alusdarītava.  

Konkursa kopējais balvu fonds ir 50 000 EUR, kas tiks vienlīdzīgi sadalīts starp visiem plānošanas reģioniem. 

Konkursu rīko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV07 “Kapacitātes stiprināšanas un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta “Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” (projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-001) ietvaros.

 

Plašāka informācija:Laima Engere, komercdarbības speciāliste Vidzemes Uzņēmējdarbības centrā, laima.engere@vidzeme.lv, mob.t.+371 28376912

Informāciju sagatavoja: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, anita.abolina@vidzeme.lv, mob.t. +371 29454752


Publicēts 2016. gada 5. decembrī

 

2016-12-05