Jaunumi
Vidzemes reģiona uzņēmējdarbība - paraugstunda itāļu jauniešiem

No februāra vidus Vidzemē ieradušies 14 jaunieši no Itālijas, lai praktizētos dažādos uzņēmumos, gūtu savu pirmo darba pieredzi, kā arī attīstītu starpkultūru komunikācijas prasmes. Pieredze citās valstīs ne tikai paplašina jauniešu redzeslauku, bet sniedz arī priekšstatu par Eiropas darba tirgus tendencēm un prasībām. Vienlaikus jaunieši prakses laikā iepazīst arī citu zemju kultūru, kā arī uzlabo angļu valodas zināšanas. Jāatzīst, ka jauniešu klātbūtne vietējos uzņēmumos ir patīkams izaicinājums arī uzņēmējiem – entuziastisko praktikantu zināšanas un skats no malas noder.

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Hardijs Vents savā uzrunā jauniešiem teica: “Mēs esam pagodināti, ka izvēlējāties Latviju kā vietu, kur smelties zināšanas un darba pieredzi! Gan jums, gan mums ir ko dot! Laiks, ko pavadīsim kopā noteikti būs lietderīgs abām pusēm – lai Vidzeme jūs iedvesmo!”

Jaunieši praktizēsies Vidzemes reģiona organizācijās un uzņēmumos, kas saistīti ar tūrismu, mārketingu, ēdināšanas pakalpojumiem un sociālo sfēru.

Jaunieši Latvijā ieradušies Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Itālijas jauniešu prakse Vidzemes uzņēmumos 2017” ietvaros, kas tiek ieviests sadarbībā ar reģionālo apmācību centru C.I.O.F.S. no Turīnas, Itālijā. Šis ir secīgs projekta turpinājums, jo jau 2014. gadā 14 itāļu jaunieši praktizējās Vidzemes uzņēmumos, gūstot vērtīgu pieredzi un zināšanas savas karjeras attīstībai. 

Plašāka informācija:Maija Rieksta, projekta vadītāja, Vidzemes plānošanas reģions, maija.rieksta@vidzeme.lv, mob.t.26099521

Informāciju sagatavoja: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, Vidzemes plānošanas reģions, anita.abolina@vidzeme.lv, mob.t. 29454752


Publicēts 2017. gada 18. februārī

2017-02-18