Jaunumi
"Zaļā brīvība" kapacitātes stiprināšanas nolūkos meklē reģionālās partnerorganizācijas

Vides aizsardzības organizācija "Zaļā brīvība" kapacitātes stiprināšanas nolūkos meklē reģionālās partnerorganizācijas, kuras vēlētos attīstīt un paplašināt darbību, iesaistoties vides aizsardzības projektos. 

Vides jautājumi kļūst arvien aktuālāki, tāpēc ar vidi saistītu lēmumu pieņemšana un līdzdalība vides interešu aizstāvībā ir vides organizāciju un aktīvistu ikdiena. Kāpēc darboties atsevišķi, ja varam sadarboties un kopā būt stiprāki? Mēs – biedrība “Zaļā brīvība” veidojam reģionālo vides jautājumu risināšanas un sadarbības partnerību, lai veicinātu pieredzes un resursu apmaiņu, un īstenotu kopīgas iniciatīvas.


Aicinām atsaukties organizācijas, kuras:


2021. gadā redz iespēju un interesi piedalīties "Zaļā Brīvība" organizētos tiešsaistes (ja epidemioloģiskā situācija ļaus - klātienes) semināros un pasākumos par

·  interešu aizstāvību vides jautājumos,

·  komunukācijas prasmēm sociālajos medijos,

·  finansējuma un atbalsta piesaisti no privātā sektora un indivīdiem,

·  spēcināt brīvprātīgo un praktikantu darbu, 

·  apgūt darba vides pielāgošanu elastīgam un mobilam darbošanās stilam,

·  organizēt pie piedalīties kopīgos pasākumos, piem., sarunu festivālā LAMPA.

 

Ilgtermiņā vēlas veidot sadarbību, aktualizējot savā reģionā tādus tematus kā: 

·  ilgtspējīgs patēriņš,

·  bezatkritumu dzīvesveids,

·  bioloģiskās daudzveidības saglabāšana,

·  zaļā enerģētika,

·  videi draudzīgas kopienu iniciatīvas,

·  aprites ekonomika
u.c.

Lai pieteiktos sadarbībai, lūdzam līdz 2021. gada 1. aprīlim aizpildīt zemāk pievienoto pieteikšanās

formu.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOa57iuUMnz3qCn3n8BnJv8SOGQHhcWMyr7EMFHa7ip_EcPw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

2021-03-17