Jaunumi
Zivju pavairošana, atražošana un dažādošana Ratnieku ezerā

Pateicoties Valsts zivju fonda atbalstam, Līgatnes novada dome, pamatojoties uz iepriekšējo gadu pozitīvo pieredzi. Atkārtoti īsteno projektu "Zivju pavairošana, atražošana un dažādošana Ratnieku ezerā".
Šajā nedēļas nogalē, Ratnieku ezerā tika ielaisti 10000 līdaku mazuļi ar svaru 5-20grami.

Foto: Ainārs Šteins