Kontakti

Administrācija

Sporta centra vadītāja vietnieks:  Pēteris Lideris

 Mobilais tālrunis 29251120

 E-pasts: peteris.lideris@gmail.com

 Sporta centra Tel./fakss:   +371 26562551

Rekvizīti

Juridiskā adrese:

Spriņģu iela - 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV - 4110

reģ. Nr. 90000057333

konta Nr.: LV47HABA0551012412261

bankas kods: HABALV22