Līgatnes apvienības pārvalde

 

 

Līgatnes apvienības pārvaldes vadība

Vārds, Uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Adrese

Ilze Goba

Līgates apvienības pārvaldes vadītāja p.i.

64155590;

25619988

 

kanceleja@ligatne.lv

Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, LV-4108

Egils Kurpnieks

Līgatnes apvienības pārvaldes saimniecības vadītājs

22005965

egils.kurpnieks@ligatne.lv

Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, LV-4108

 

Kanceleja

 

Vārds, Uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Adrese

 

     

 

Ramona Čunkure

Juriste, konsultante

APC 64155653

 ramona.cunkure@ligatne.lv

Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, LV-4108

Anita Jaunzeme

Sekretāre, atbild. par dzīvesvietas dekl.

LPC 64153176;

26415809

novadadome@ligatne.lv

Spriņģu iela 4, Līgatne, LV-4110

Līvija Andersone

Sekretāre, atbild. par dzīvesvietas dekl.

APC 64155636;

26190680

ligatnes.pagasts@ligatne.lv

Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, LV-4108

 

 

 

 

 

 

       

Agris Segliņš

Informācijas sistēmu drošības administrators

29477853

agris.seglins@ligatne.lv

 

 

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Vārds, Uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Adrese

 Anete Dzērve

Finansiste

29346539

anete.dzerve@ligatne.lv

Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, LV-4108

Laura Amoliņa

Galvenās grāmatvedes vietniece

25614636;

64155485

laura.amolina@ligatne.lv

Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, LV-4108

Maija Zaperecka

Nekustamā īpašuma nodokļa administrators

64174668

maija.zaperecka@ligatne.lv

Spriņģu iela 4, Līgatnes, Līgatnes pilsēta, LV-4110

Ilze Grahoļska

Galvenās grāmatvedes vietniece

25614636;

64155485

 ilze.graholska@ligatne.lv

Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, LV-4108

Inese Slavēna

Vecākā grāmatvede

25614636;

64155485

inese.slavena@ligatne.lv

Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, LV-4108

Ineta Uzoliņa

Kasiere

64155510

ineta.uzolina@ligatne.lv

 

Bāriņtiesa

Apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni

64119911; 26185194; 26422362

 

Dzimtsarakstu nodaļa

Vārds, Uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Adrese

Ramona Čunkure

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

APC 64155653

 ramona.cunkure@ligatne.lv

Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, LV-4108

Līvija Andersone

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece

APC 64155636;

26190680

ligatnes.pagasts@ligatne.lv

Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, LV-4108

Bibliotēkas

Vārds, Uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Adrese

Agnese Osīte

Līgatnes pilsētas bibliotēkas vadītāja

25619107

biblioteka@ligatne.lv

Spriņģu iela 4, Līgatne, LV-4110

Madara Vorza

Līgatnes pagasta bibliotēkas vadītāja

25714178

pagastabiblioteka@ligatne.lv

Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, LV-4108

Pašvaldības policija

Vārds, Uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Adrese

Uldis Siliņš

Pašvaldības policijas priekšnieks

26545908

policija@ligatne.lv

Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, LV-4108

Raitis Malčānovs

 

 Pašvaldības policijas inspektors

 

 

Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, LV-4108

Plānošanas, nekustamā īpašuma un būvniecības nodaļa

Vārds, Uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Adrese

Dace Gradovska

Nodaļas vadītāja - arhitekte

Būvaldes vadītāja - arhitekts

LPC 64153118

dace.gradovska@ligatne.lv

Spriņģu iela 4, Līgatne, LV-4110

Sabīne Metāla

Projektu vadītāja

LPC 64153408;

25723833

sabine.metala@ligatne.lv

Spriņģu iela 4, Līgatne, LV-4110

Ēriks Liepiņš

Vecākais speciālists - mežkopis

29181845

eriksliepins7@gmail.com

Spriņģu iela 4, Līgatne, LV-4110

Solveiga Kauliņa

Nekustamā īpašuma speciāliste

LPC 64153118

solveiga.kaulina@ligatne.lv

Spriņģu iela 4, Līgatne, LV-4110

Uģis Dančauskis

Būvinspektors

LPC 64153118

buvvalde@ligatne.lv

Spriņģu iela 4, Līgatne, LV-4110

Violeta Vikmane

Konsultante-iepirkumu speciāliste

APC 64155653

 violeta.vikmane@ligatne.lv

Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, LV-4108

Anastasija Šveice

Lietvedības pārzine

Būvaldes lietvede

LPC 64153118

anastasija.sveice@ligatne.lv

Spriņģu iela 4, Līgatne, LV-4110

Juris Gailis

Pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldnieks

LPC 64153118

juris.gailis@ligatne.lv

Spriņģu iela 4, Līgatne, LV-4110

Sociālais dienests

Vārds, Uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Adrese

Iveta Viļumsone

Dienesta vadītāja

26433188

socdienests@ligatne.lv

Dārza iela 2, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, LV-4108

Velita Solnceva

Sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām

25467098

velita.solnceva@ligatne.lv

Dārza iela 2, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, LV-4108

 

 

 

 

 

Santa Rudmieze

Sociālais darbinieks

29392952

santa.rudmieze@ligatne.lv

Dārza iela 2, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, LV-4108

Baiba Buvmeistere

Sociālās palīdzības organizators

64155587

baiba.putnina@ligatne.lv

Dārza iela 2, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, LV-4108

Ilze Serģe

Psihologs

64155587

socdienests@ligatne.lv

Dārza iela 2, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, LV-4108

Agrita Līckrastiņa

Aprūpētājs

29392952

 

Dārza iela 2, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, LV-4108

Gaļina Līckrastiņa

Aprūpētājs

29392952

 

Dārza iela 2, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, LV-4108


 SIA "Līgatnes nami"

 

Vārds, Uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Adrese

Mikus Dzenis

Valdes loceklis

25622678

ligatnesnami@ligatne.lv

 

 

 P/A "Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs"

Vārds, Uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Adrese

Kaspars Grīnfelds

Direktors

29184737

kaspars.grinfelds@ligatne.lv

 Spriņģu iela 4, Līgatne, LV-4110

Dace Lielmane

Direktora vietniece kultūras jomā

29701011

kultura@ligatne.lv

 Spriņģu iela 4, Līgatne, LV-4110

Santa Jermičuka

Tūrisma informācijas centra vadītāja

29189707

tic.vaditaja@ligatne.lv

 

Sintija Vanaga

TIC speciāliste

29189707

info@visitligatne.lv

 

Natālija Kaula

TIC speciāliste

29189707

info@visitligatne.lv

 

Vera Greble

Dabas taku apmeklētāju centra darbiniece

28328800

dabastakas@ligatne.lv

 

Rudīte Pūcīte

Dabas taku apmeklētāju centra darbiniece

28328800

dabastakas@ligatne.lv

 

Ingus Melnis 

Kultūras un tūrisma centra direktores vietnieks saimnieciskos jautājumos

 26415195

ingus.melnis@ligatne.lv

 

Aigars Burģelis

Galvenais grāmatvedis

 

aigars.burgelis@ligatne.lv

 

Dace Bicāne

Sieviešu vokālā ansambļa "Mantojums" vadītāja

26327924

kultcentrs@ligatne.lv

 

Liene Frīdberga

Deju kolektīva "Zeperi" vadītāja

nav

kultcentrs@ligatne.lv

 

Mārcis Katajs

Jauktā kora "Līgatne" vadītājs

nav

kultcentrs@ligatne.lv

 

Ilmārs Seilis

Jauktā kora "Līgatne" vadītājs

nav

kultcentrs@ligatne.lv

 

Irēna Rešetņika

Senioru kluba līnijdeju kolektīva "Rondo" vadītāja

nav 

kultcentrs@ligatne.lv

 

Dace Martinsone-Lukevica

Tautas lietišķās mākslas studijas "Līgatne" vadītāja

 

kultcentrs@ligatne.lv

 

Anatolijs Terentjevs

Līgatnes pūtēju orķestra vadītājs

29458949

kultcentrs@ligatne.lv

 

Neformālās izglītības un amatniecības centrs:

Vārds, Uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Adrese

Areta Raudzepa

Vadītāja

26140994

amatumaja@ligatne.lv

 Spriņģu iela 4, Līgatne, LV-4110

Dace Laudere

Audzinātāja - koordinatore

 

 

 Spriņģu iela 4, Līgatne, LV-4110

Izglītības padome

Vārds, Uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Adrese

Dace Bērziņa

Izglītības un jaunatnes lietu speciālists

26866855

dace.berzina@ligatne.lv

Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, LV-4108

 

Līgatnes mūzikas un mākslas skola

Vārds, Uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Adrese

Kaspars Gulbis

Direktors

29219075

 lmms@ligatne.lv

 

Līgatnes novada Pirmsskolas izglītības iestādes

Vārds, Uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Adrese

Gunita Liepiņa

Augšlīgatnes PII "Zvaniņi" vadītāja

28661216

bernudarzszvanini@ligatne.lv

 

Inese Kudrjavceva

Līgatnes pilsētas PII vadītāja

64153409  

25767760

bernudarzsligatne@ligatne.lv

 

Jauno Līderu vidusskola

Vārds, Uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Adrese

Saiva Vītola

Direktore

 26361250

 saiva.vitola@jlv.lv

 

Augšlīgatnes Jaunā sākumskola

Vārds, Uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Adrese

Sanita Ungura

Direktore

25725353

jaunaskola@ligatne.lv

 

Līgatnes Sporta centrs

Vārds, Uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Adrese

Agris Peipiņš

 

Sporta centra vadītājs

 

 sportacentrs@ligatne.lv

 

Pēteris Lideris

Sporta centra vadītāja vietnieks

 29251120

 peteris.lideris@gmail.com