Līgatnes apvienības pārvaldes budžets

Līgatnes novada domes 2020. gada 23. janvāra saistošie noteikumi Nr. 20/1 „Līgatnes novada pašvaldības budžets 2020. gadam”

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 19/2  „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019. gadam” 

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 18/2  "Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018. gadam"

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/4 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2017. gadam” 

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.16/2 "Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2016 gadam"

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.15/2 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2015.gadam”

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.14/74 "Pašvaldības atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību apmērs"

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.14/74 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2014.gadam”

Saistošie noteikumi Nr.14/70 „Grozījumi 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.14/38 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2013.gadam”

Saistošie noteikumi Nr. 14/38 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2013. gadam”.

Saistošie noteikumi Nr. 14/19„Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2012. gadam”.

Saistošie noteikumi Nr.14/26 „Grozījumi 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.14/19 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2012.gadam" 

Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr.5/11 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2011.gadam” apstiprināšanu.