Līgatnes novada domes noslēgtie līgumi ( Cenu aptaujas)

Līguma noslēgšanas

datums

Līguma priekšmets

Līguma summa EUR bez PVN

Līguma elektoniskā versija

18.01.2021

 

Līgatnes novada pašvaldības autoceļa Nr. 43

“ Ķempji – Sauleskalns” ūdens atvades sistēmas atjaunošana

8503,70

Līgums 

22.03.2021

Līgatnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju

7017.93

 Līgums

 

05.05.2021

“Koka konstrukcijas piegāde un montāža Augšlīgatnes PII “Zvaniņi” vajadzībām”

3411.00

Līgums

05.05.2021

„Kancelejas preču piegāde Līgatnes novada domes un tās iestāžu vajadzībām”

9 999.99

Līgums

 07.06.2021

“Augšlīgatnes Jaunās sākumskolas telpu remonts un akustisko paneļu un gaismas ķermeņu montāža” 

19202.79 

Līgums

09.06.2021

"Mēbeļu izgatavošana, piegāde un montāža Līgatnes novada pašvaldības vajadzībām"

6575,90

 Līgums

14.06.2021 

"Informatīvo ekrānu, interaktīvo displeju, portatīvo datoru uzlādes skapjā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Jauno Līderu vidusskolai"

 8200,00

 Līgums

 30.06.2021

 “Līgatnes novada domes informatīvā izdevuma “Līgatnes Novada Ziņas” izdošana”

6966.00

  Līgums

29.07.2021

„Mēbeļu piegāde un montāža Jauno Līderu vidusskolas vajadzībām”

 8 156.00

Līgums

13.09.2021 

"Kokskaidu granulu piegāde Līgatnes apvienības pārvaldes vajadzībām" 

 9996,00

 Līgums

 07.10.2021

"Jaunaudžu kopšana Cēsu novada Līgatnes apvienibas pārvaldes apsaimniekošanā esošajos mežos." 

4151,27 

 Līgums