Jauktais koris "Līgatne"

Jauktais koris "Līgatne" uzņem jaunus dalībniekus. Mēģinājumi notiek pirmdienās un trešdienās no plkst. 19.00  līdz 21.00 Augšlīgatnes kultūras namā.

Kordziedāšana Līgatnē

Kordziedāšanai Līgatnē ir senas tradīcijas. Pirmais dokumentālais pierādījums par koru pastāvēšanu Līgatnes pusē ir 1880. gada Latviešu II Vispārīgo dziedāšanas svētku plakāts, kurā starp citiem dalībnieku koriem ir arī iedrukāts Līgatnes vīru kora nosaukums un tā vadītājs Pēteris Bērziņš.

1880. gada Latviešu II Vispārīgo dziedāšanas svētku plakāts

Par līgatniešu dziedāšanu koros un par to dalību turpmākajos dziesmu svētkos informācijas nav, toties 1910. gadā V Vispārējos Latviešu Dziesmu svētkos pirmo reizi piedalās jauktais koris no Ķempjiem (vadītājs K. Bormanis). 1931. gadā VII Latvju Vispārējos Dziesmu svētkos no Līgatnes puses svētkos piedalās Vildogas pagasta dziedāšanas koris (dibināts 1927. gadā) diriģenta Eduarda Berga vadībā un Paltmales saviesīgās biedrības koris diriģenta Jēkaba Branta vadībā. Paltmales korim kā dibināšanas gads ir norādīts 1882. gads, kā arī atzīmēts, ka tas ir piedalījies jau III un IV Vispārējos Latviešu Dziesmu svētkos. Šis pats koris 1939. gada 16. jūlijā Pirmo latviešu dziesmu svētku 75 gadu atceres svinībās Dikļos, programmā ir nosaukts kā Līgatnes lauksaimniecības biedrības koris, bet jau ar nosaukumu Līgatnes saviesīgās biedrības koris, tā paša diriģentaJēkaba Branta vadībā, koris 1938. gadā piedalās IX Latviešu dziesmu svētkos.

IX Latviešu dziesmu svētkos Līgatni pārstāv vēl viens koris - Līgatnes papīrrūpniecības strādnieku un kalpotāju arodbiedrības koris (Līgatnes papīrfabrikas koris) diriģenta Ernesta Priedīša vadībā. Korim kā dibināšanas gads ir norādīts 1932. gads.

 

.

Līgatnes papīrfabrikas jauktais koris (1936. gads)

Tūlīt pēc 2. Pasaules kara beigām līgatnieši atsāka kordziedāšanu, un Līgatnes papīrfabrikas jauktais koris skolotāja Ernesta Priedīša vadībā piedalās pirmajos Padomju Latvijas Dziesmu svētkos 1948. gadā. Diriģenta Alberta Salas vadībā koris skaitliski pieauga līdz 60—70 dziedātājiem un sekmīgi piedalījās 1950. un 1955. gada Dziesmu svētkos un dziesmu karā. 1960. gada Dziesmu svētkos Līgatnes papīrfabrikas kori diriģēja toreizējais Cēsu mūzikas vidusskolas audzēknis Marģers Dreimanis. Viņš, starp citu, ir arī kādreiz populārā Līgatnes papīrfabrikas kluba vīru vokālā kvarteta dibinātājs. 1965. un 1970. gada Dziesmu svētku «kara vētrām» Līgatnes dziesmu draugus cauri izvadīja Lilita Grundberga. Šajā laikā Līgatnes jauktajā korī piedalījās arī dziedātāji no Augšlīgatnes.

Dziesmu svētku simtgades svinībās 1973. gadā līgatniešu dziesma klausīja toreizējās J. Vītola Latvijas Valsts konservatorijas studentes Dainas Kazaines rokai, bet 1977. gada Dziesmu svētkos kori diriģēja Gints Lācis.

1978. gada rudenī kora vadību pārņēma diriģents – J.Vītola Latvijas valsts konservatorijas pedagogs Andrejs Matīss. Viņa vadībā koris piedalījās 1980. un 1985. gada Dziesmu svētkos.

Par kora darbību padomju gados sīkāka informācija ir atrodama arī Līgatnes novada mājas lapā rakstā „Skolotājas Lilijas Reiziņas atmiņās „Kordiriģents un skolotājs Alberts Sala””.

Koris vienmēr kuplinājis vietējos svētkus un pasākumus.

Uzstāšanās Līgatnes estrādē ( ap 1958. gadu)

1986. gadā Augšlīgatnē tiek nodibināts J.Fabriciusa vārdā nosauktās Putnu fabrikas jauktais koris, līdz ar to Līgatnē vairākus gadus paralēli darbojas divi kori. Grūstot padomju ekonomikai, grūtas dienas piemeklē gan papīrfabriku, gan tās kori. Papīrfabrikas korim pārtraucot savu darbību, Līgatnes un Augšlīgatnes dziedātāji turpināja kopā kopt kora dziedāšanas tradīcijas Līgatnes pagasta korī.

Laiks noliek visu savās vietās. Un nav svarīgi, kuras administrācijas rokās- fabrikas, ciemata vai pagasta- ir dziedātāji. Svarīgi, ka Līgatnē kordziedāšana joprojām ir cieņā.

Līgatnes koris tradicionālajos Pūtēju orķestru svētkos (2008.gads)

Šodien Līgatnes novada jaukto kori vada diriģenti Mārcis Katajs un Ilmārs Seilis. Koris apgūst tradicionālo Dziesmusvētku repertuāru, kā arī iestudē tematiskas dziesmas un programmas dažādiem notikumiem un pasākumiem. Paralēli mēģinājumiem nopietna uzmanība tiek pievērsta dalībai festivālos un konkursos un koncertēšanai Latvijā un aiz tās robežām.

 

Pirmais koncertceļojums notika tālajā 1991. gadā, kad koris sniedza vairākus koncertus Polijā, viesojoties pie saviem draugiem - Sv.Cecīlijas baznīcas kora Zlotovā. 1995. gadā koris piedalījās savā pirmajā ārzemju koru konkursā - 2. Starptautiskajā koru festivālā Ļitomišļā, Čehijā, kur ieguva bronzas kategorijas diplomu. 1996. un 2000. gadā piedalījās Starptautiskajā koru festivālā Jamsankosken, Somijā, bet 1997. gadā Oskarshamnas starptautiskajā koru konkursā Zviedrijā. Starptautiskajā koru festivālā “In ... Canto Sul Garda”, kas notika 2000.gadā Italijā, Riva del Garda, Līgatnes pagasta koris ieguva zelta kategorijas diplomu un ieņēma 2. vietu savā grupā. 2002. gadā koris piedalījās starptautiskajā koru festivālā Montreux, Šveicē, bet 2004. gadā koris piedalījās 1.starptautiskajā koru konkursā Sofijā, kur ieguva bronzas kategorijas medaļu. 2008.gada nogalē Adventes laikā tika apmeklēta arī Bavārija. 

2011. gada rudenī koris ar koncertiem viesojās Līgatnes novada sadraudzības reģionā Gruzijā, Akhmetā, bet 2015. gadā koris piedalījās Starptautiskā koru festivālā Horvātijā, Istrā. Korim ir izveidojusies sadraudzība ar jaukto kori no Lietuvas pilsētas Rietavas „Jūrava”, pie kura koris „Līgatne” viesojās 2012. un 2016. gadā.