Līgatnes apvienības pārvaldes teritoriālais plānojums
Līgatnes novada dome 2012. gada 6. septembrī ir pieņēmusi lēmumu par Līgatnes novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu.
2012-09-30
Līgatnes novada dome 2012. gada 6. septembrī ir pieņēmusi lēmumu par Līgatnes novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
2011-09-18
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Līgatnes novada dome un Pārgaujas novada pašvaldība paziņo, ka 2011. gada 18. augustā ir pieņemts lēmums (prot. Nr. 12, 20 §) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Gaujas iela un Gaujas iela 34A, Līgatnē, Līgatnes novadā” un 2011. gada 25. augustā ir pieņemts lēmums (prot. Nr. 9, 23 §) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu projekta „Baltic Climate” ietvaros” Pārgaujas novadā.

Līgatnes novada teritorijas plānojums: 

4.      Grafiskā daļa
4.10.        Satiksmes infrastruktūra
4.11.        Tehniskā infrastruktūra
4.12.        Topogrāfiskā karte
4.15.        Vides riski

Vides pārskats par Līgatnes novada teritorijas plānojumu 2012.–2023. gadam