Līgatnes sporta klubs

Biedrība "Līgatnes sporta klubs" savu darbību uzsāka 2001. gada 12. aprīlī.
Mērķi un uzdevumi:
Biedrības galvenais mērķis ir likumos un normatīvajos aktos paredzētajās robežās kluba biedru un citu Līgatnes novada iedzīvotāju brīvā laika lietderīgas izmantošanas sekmēšana, fiziski aktīva, veselīga dzīvesveida organizēšana un popularizēšana, viņu veselības nostiprināšana un sporta meistarības celšana.
Biedrības galvenie uzdevumi ir fiziski aktīva un veselīga dzīvesveida organizēšana un popularizēšana, sporta veidu attīstības sekmēšana, augstu sportisko rezultātu sasniegšanas stimulēšana, augstas klases sportistu sagatavošana sacensībām. Kluba komandu veidošana un piedalīšanās dažāda mēroga sacensībās, cilvēku ar speciālajām vajadzībām sociālā un fiziskā rehabilitācija, integrācija sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanakā arī organizatoriska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu klubiem, organizācijām, uzņēmumiem un privātpersonām.