Līgatnes Mūzikas un mākslas skola

 Līgatnes Mūzikas un mākslas skola

 Mākslas iela 2, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV - 4108

Mūzikas un mākslas skolas direktors

Kaspars Gulbis

telefons: 29219075

e-pasts: lmms@ligatne.lv

Mājas lapa: www.ligatnesmms.lv

Pieņemšanas laiks: pirmdiena plkst. 15.00-19.00

Rīkojums par mācību procesa organizāciju Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā no 2021. gada 11. javāra

 

Pieteikums uzņemšanai Mūzikas un mākslas skolā

 

 

 


vizuāli plastiskā māksla

vijoles spēle

čella spēle

akordeona spēle

klavierspēle

flautas spēle

trompetes spēle

 

trombona spēle

eifonija spēle

 

mežraga spēle

tubas spēle

 

mūzikas un mākslas

studijas (pirmsskola)

 


par skolu

Image result for round clock

stundu saraksts

 


autobusu saraksts

 


aktualitātes

 

 

DOKUMENTI:  

Kārtība, kādā Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā organizē izglītības procesu un īsteno epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 15.11.2021.

Pašnovērtējuma ziņojums 2021.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas darba plāns 2021./2022. mācību gadam

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas darba plāns 2020./2021. mācību gadam

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas darba plāns 2019./2020 mācību gadam

Kārtība, kādā Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā organizē izglītības procesu un īsteno epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas nolikums

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas iekšējās kārtības noteikumi

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi

Līgatnes novada izglītības sistēmas darbinieku ētikas un vērtību kodekss

Līgatnes novada saistošie noteikumi Nr. 14/16 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā"

Līgatnes novada domes 2013. gada 26. septembra sēdes lēmums "Par Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas izglītojamo vecāku līdzfinansējuma apmēru no 2014. gada 1. janvāra".

Pašnovērtējuma ziņojums, 2020.