Līgatnes mūzikas un mākslas skola

Līgatnes mūzikas un mākslas skola

 Mākslas iela 2, /"Kārkliņi"/

Augšlīgatne
Līgatnes pagasts
Līgatnes novads
LV - 4108

Tel.: 64155449

Laipni lūgti Līgatnes mūzikas un mākslas skolā!
Ko Jūsu bērnam sniedz mūzikas, zīmēšanas un veidošanas studijas?

Vispārējo attīstību

 • Uzmanību, uzcītību
 • Organizētību, atmiņu
 • Koncentrēšanos, izturību
 • Koordināciju, pacietību
 • Nosvērtību, domāšanu
 • Kritisku vērtēšanu
 • Uzstāšanās prasmi
 • Citu mācību priekšmetu labāku apguvi

Amatierattīstību (īpašās prasmes)

 • Iemāca zīmēt, gleznot, veidot, dziedāt vai spēlēt mūzikas instrumentu
 • Ļauj dziedāt pašdarbības korī, spēlēt ansamblī vai orķestrī
 • Palīdz izprast gan Latvijas, gan pasaules kultūru, tās rašanos un vēsturisko attīstību

Profesionālo attīstību

 • Skolu beidzot, absolventi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu, kas dod iespēju turpināt mācības mūzikas vai mākslas vidusskolā un pēc tam Mūzikas vai Mākslas akadēmijā

Par mūzikas un mākslas skolu
Gaidīts ikviens bērns no sešu (mūzikā) un astoņu (mākslā) gadu vecuma

 • Ikvienam bērnam var iemācīt zīmēt, veidot, dziedāt vai spēlēt mūzikas instrumentu
 • Mācības apmaksā valsts un pašvaldība; ir neliels vecāku līdzfinansējums
 • Mūzikas instrumentus (vijoli, čellu, flautu, mežragu, trompeti, baritonu) skola piešķir lietošanā uz mācību laiku

Individuāla pieeja katram bērnam

 • Grupu nodarbībās mazāk bērnu nekā vispārizglītojošās skolās
 • Individuālas nodarbības, apgūstot mūzikas instrumenta (klavieres, akordeons, vijole, čells, ģitāra, flauta, mežrags, trompete, baritons) spēli

Akreditētās mācību iestādes pasniedzēji

 • Augsti kvalificēti un pieredzējuši mākslinieku un pedagogi, kas regulāri turpina studijas un apmeklē kvalifikācijas celšanas kursus

Audzēkņi un absolventi

 • Latvijas un starptautisko konkursu laureāti, Dziesmu svētku regulāri dalībnieki
 • Citu jomu speciālisti, kas guvuši panākumus un atzinību

Vecāki

 • Zina, ka bērns lietderīgi pavada laiku un ir drošās rokās, kur prasmīgi rūpējas par viņa attīstību
 • Regulāri seko līdzi bērna studijām, atbalsta viņu un palīdz mācībās, lai skolā pavadītais laiks nestu labus augļus

Uzņemšana: Gaidām Jūsu bērnus jau augusta pēdējā un septembra pirmajā nedēļā!

SKOLA ŠODIEN

Šobrīd Līgatnes mūzikas un mākslas skola strādā divās ēkās – „Kārkliņos” un „Zvaniņos”. Skolā mācās 80 audzēkņi, interešu izglītības programmas ietvaros sagatavošanas klasēs mūzikā un mākslā – vēl 10 bērni. Skola īsteno 9 licencētas izglītības programmas:

 • Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle
 • Taustiņinstrumentu spēle Akordeona spēle
 • Stīgu instrumentu spēle Vijoļspēle
 • Stīgu instrumentu spēle Čella spēle
 • Stīgu instrumentu spēle Ģitāras spēle
 • Pūšaminstrumentu spēle Flautas spēle
 • Pūšaminstrumentu spēle Mežraga spēle
 • Pūšaminstrumentu spēle Baritona spēle
 • Vizuāli plastiskā māksla

Mācību process notiek vizuāli patīkamās, izremontētās telpās. Nodrošinot kvalitatīvu mācīšanas un mācīšanās gaitu, regulāri tiek iegādāti jauni mūzikas instrumenti, veidots un papildināts mācību līdzekļu, materiālu, nošu un audio ierakstu fonds. Skolotājiem tiek nodrošināta piekļuve interneta pieslēgumam, ir iespēja strādāt ar mūzikas datorprogrammu.

Līgatnes novada Mūzikas un mākslas skolas nolikums

Maksas pakalpojumi Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā

Pašvērtējuma ziņojums, 15.11.2012.

 

 

 

 

 

 

Laika ziņas
Aptaujas