Māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plāns un tāmes 2021.gadam.

Aicinām iepazīties ar savas mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi 2021.gadam.

 

            SIA “LĪGATNES NAMI” informē, ka ar 15.10.2020. dzīvokļu īpašnieki saņems un varēs iepazīties ar savas mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi, kā arī tai pielikumā esošo uzturēšanas darbu plānu 2021.gadam.

            Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumus par dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes apstiprināšanu vai noraidīšanu,  lūdzam iesniegt SIA “LĪGATNES NAMI” līdz 26.11.2020.(pasta zīmogs). Ja minētajā termiņā dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums netiks iesniegts, uzturēšanas darbu plāns un aprēķinātie pārvaldīšanas maksājumi stāsies spēkā 01.01.2021.

 

Mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes un  uzturēšanas darbu plāni tiks izvietoti pie mājas uz ziņojuma dēļa un SIA “LĪGATNES NAMI” mājas lapā (https://ligatnesnami.lv). 

 Informācija ievietota: 15.10.2020.