mūzikas un mākslas studija (pirmsskola)

Mūzikas un mākslas studijā pirmos soļus mūzikā un vizuāli plastiskajā mākslā apgūst pirmsskolas un jaunāko klašu vecuma bērni, gatavojoties mācībām Mūzikas un mākslas skolā.

Mākslas studijas skolotāji ir Ingūna Briede un Juris Bindemanis

Mūzikas studijas mūzikas mācības skolotāja ir Dace Bicāne.

Laika ziņas
Aptaujas