mūzikas un mākslas studijas (pirmsskola)

Mūzikas un mākslas studijā pirmos soļus mūzikā un vizuāli plastiskajā mākslā apgūst pirmsskolas un jaunāko klašu vecuma bērni, gatavojoties mācībām Mūzikas un mākslas skolā.

Mākslas studijas skolotāji ir Ingūna Briede un Ieva Pastare.

Mūzikas studijas mūzikas mācības skolotāja ir Dace Bicāne.