Nekustamā īpašuma nodoklis
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 2020. gada 4. ceturksnī
2021-01-07
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 2020. gada 4. ceturksnī
Publicējam informāciju par kārtējo nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
Atgādinām veikt kārtējo nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu
2020-11-12
Atgādinām veikt kārtējo nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu
Atgādinām, ka līdz 2020. gada 16. novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 2019. gada 3. ceturksnī
2019-10-03
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 2019. gada 3. ceturksnī
Publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 2019. gada 3. ceturksnī saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 25. panta 4. daļu.
Paziņojums par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli
2019-03-11
Paziņojums par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli
Līgatnes novada dome ir izdevusi maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli 2019. gadam personām, kuras nav deklarējušas dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojušas nodokļu administrācijai savu pasta adresi.
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 2018. gada 4. ceturksnī
2018-12-20
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 2018. gada 4. ceturksnī
Publicējam informāciju par kārtējo nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2017. gada 3. ceturksnī
2017-09-18
Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2017. gada 3. ceturksnī
Publicējam informāciju par kārtējo nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 2017. gada 1. ceturksnī
2017-05-16
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 2017. gada 1. ceturksnī
Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta pirmās daļas 3. punktu, trešo daļu, ceturto daļu, Līgatnes novada dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu nodokļu maksātājiem, kuru sarakstu publicējam.
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 2016. gada 4. ceturksnī
2016-12-29
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 2016. gada 4. ceturksnī
Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.