No 1927.gada līdz 1934.gadam

 1927.gads 

1927-11-22 Latvijas Kareivis, Lokomotīve iet uz Līgatni. Atslēgvārdi: Līgatne, dzelzceļš        Word dokuments

 1928.gads

1928-01-25 Latvijas Kareivis, Sašauta jaunava. Atslēgvārdi: uzbrukums, nelaimes gadījums, klubs, Augusts Bezbailis, Marta Sika        Word dokuments
1928-06-21 Latvijas Kareivis, Appludinātas dzirnavas, Atslēgvārdi: Skēpeles dzirnavas, Vizindorfa dzirnavas                Word dokuments
 
1929.gads
 
1929-04-21 Latvijas Kareivis, Jauna zemnieku organizācija. Atslēgvārdi: Lauku Domas, Jaunā zemnieku apvienība, P.Leikarts        Word dokuments
 
1930.gads
1930-02-16 Latvijas Kareivis, Sabraukts tirgotājs. Atslēgvārdi: dzelzceļš, nelaimes gadījums, Ķempji, Edvards Ģipslis        Word dokuments

1930-06-27 Latvijas Kareivis, Saeimas komisiju braucieni. Atslēgvārdi:  Saeima, Sociālās likumdošanas komisija, Līgatnes papīru fabrika      Word dokuments
 
1931.gads
 
1931-12-15 Latvijas Republikas IV Saeima. I sesijas 12. sēde. Atslēgvārdi: Pēteris Leikarts, Saeimas deputāts, Jaunā zemnieku apvienība, Līgatnes papīru fabrika, transports, automašīnas, ormaņi         Word dokuments

 
1932.gads
 
1932-02-23 Latvijas Kareivis, Sadedzināta jaunava. Atslēgvārdi:  uzbrukums, nelaimes gadījums, tirgotājs J.Liepiņš         Word dokuments
 
1932-09-27 Students, Veru Vīksniņu-Ozoliņu pieminot. Atslēgvārdi: vienotne «Latvietes», Vera Vīksniņa - Ozoliņa, dzimusi Līgatnē        Word dokuments
 
1933.gads

1933-01-25 Latvijas Kareivis, Apvienošana. Atslēgvārdi: Līgatne, Ķempji, pagastu apvienošana        Word dokuments
 
1934.gads

1934-02-15 Ekonomists, Papira un cellulozas rūpniecība. Atslēgvārdi: papīrražošana,  celuloze, vēsture, Paltmale, Līgatne        Word dokuments


1934-09-14 Rīts. Skolniekiem. Atslēgvārdi: Burtnīcas, Jūlijs Buķis, reklāma        Word dokuments