No 1960.gada līdz 1964.gadam

 1960.gads

  

1961.gads

 

1962.gads

 

 

1963.gads

 

1963-05-11 Padomju Druva, Par tradīcijām – kopjamām un izskaužamām. Atslēgvārdi: R. Kalniņa, B. Vīksna, O. Ozoliņš, dabas aizsardzība, žogi, kopmītne        Word dokuments
 
 
 
1964.gads

 

1964-04 Padomju Latvijas Sieviete, Pirmā un vienīgā. Atslēgvārdi: Līgatnes papīrfabrika, vēsture, papīrmašīna, Zenta Vērmane, PSKP vēsture.   Word dokuments

1964-08-11 Padomju Druva, Līgatnes vecākie papīra ražotāji. Atslēgvārdi: Līgatnes papīrfabrika, vēsture, Jānis Gulbis, Zenta Vērmane, Pēteris Viļumsons, Jānis Gustsons, PSKP vēsture     Word dokuments

1964-10 Cīņa Renātei šī lappuse varēja būt atšķirta. Atslēgvārdi: Voldemārs Rozentāls, Renāte Rozentāle, Jānis Gustsons, Līgatnes vidusskola, Līgatnes papīrfabrika, vakarskola        Word dokuments